Weleda – hållbarhet som uppdrag

Weleda – hållbarhet som uppdrag

Weleda har funnits sedan 1921, alltså i över 100 år. Under denna tid har det blivit världens ledande tillverkare av certifierad naturkosmetika med över 120 certifierade produkter. En hållbar resursanvändning spelar också en viktig roll.

Hållbarhet som uppdrag

Om du tittar på Weledas hållbarhetsredovisning hittar du följande mening under Mission: ”Weleda verkar hållbart i harmoni med människor och natur.” Men det här är inte bara tomt prat utan Weleda tar konkreta åtgärder inom sju olika områden. Inom vart och ett av dessa sju områden syftar verksamheten till att agera på ett socialt ansvarsfullt, ekologiskt förenligt och ekonomiskt framgångsrikt sätt. Låt oss ta en närmare titt på dessa:

1. Produktutveckling och produkter

Förutom hög produktkvalitet har resursbesparande förpackningar uppmärksammats under lång tid. 100% återvunna fibrer används för transportförpackningar, 100% av papperet och kartongen är certifierat och även primärförpackningen består av cirka 50% återvunnet material. För detta ändamål används nu mineraloljefria färgtryck för vikkartonger och andelen återvunnet glas ökar också mer och mer.

2. Ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald

Den organiska andelen av de råvaror som Weleda använder är nu över 80 %. Företaget deltar även i frösatsningar och använder endast certifierad palmolja.

3. Respektfull leveranskedja

De över 1000 naturliga råvarorna som ligger till grund för alla Weledas produkter kommer från hela världen. Weleda stödjer projekt och partnerskap med socialt och/eller ekologiskt stöd och hjälper till exempel odlingspartners med omställning från konventionell till ekologisk odling eller med åtgärder för att skydda biologisk mångfald.

4. Hållbara lägen, produktion och logistik

Du möter även höga krav på din egen plats. 98 % av avfallet återvinns, återvinnings- eller komposteringsgraden är 61 % och 100 % grön el används för produktion i de egna byggnaderna.

5. Meningsfullt och bra arbete

Företaget vill göra något bra för sina anställda. Därför ligger fokus på meningsfullt, bra arbete, utbildning och individuella utvecklingsmöjligheter.

6. Kulturella och sociala relationer och utvecklingar

Weleda är övertygad om att bevarandet av biologisk mångfald är en social uppgift. Därför stöds initiativ för naturfostran och man vill förankra landskapsvården som en kulturell tillgång.

7. Ledning och ekonomi

Självklart måste ett företag alltid se till ekonomin. Weleda utvecklar ständigt sitt eget företag genom att investera i dess framtida lönsamhet och etablera ledningssystem för hållbarhet, såsom UEBT-medlemskap (Union for Ethical BioTrade).

Alla åtgärder som Weleda vidtar för en hållbar framtid ligger utanför ramen för detta blogginlägg. Men vi ville bara här visa att Weleda inte bara pratar om hållbarhet, utan faktiskt agerar hållbart.

På Ecco Verde har vi ett brett utbud av Weleda-produkter. Här är vårt urval.