Farfalla's barnmorskeprojekt

Farfalla's barnmorskeprojekt

Som företag har Farfalla inte bara tagit upp saken att göra hållbart företagande och därmed bevara miljö och natur, de stödjer även sociala projekt. Detta sociala engagemang har varit en del av Farfalla från första början. Hit hör även Farfalla barnmorskehjälp, med vilken företaget vill ge bebisar en bra start i livet – över hela världen.

uppmärksamhet genom samarbete

Komplikationer vid förlossning är vanliga i många utvecklingsländer i världen. Nästan var hundrade mamma dör och ofta bebisarna med dem. Syskon blir då utan mamma.

Även om mor och barn överlever kan mammorna drabbas av så svåra skador på grund av brist på eller felaktigt förlossningsstöd att de får lida av smärta resten av livet.

Farfalla blev medveten om detta problem genom många personliga berättelser från kvinnor som arbetar i kooperativen där råvarorna till produkterna hämtas.

Risken att dö under förlossningen i Sahel är 100 gånger högre än i Europa, där det finns professionellt stöd till mammor, inklusive välutbildade barnmorskor.

Dessa barnmorskor saknas dock i de fattigaste länderna i världen. Särskilt på landsbygden finns det ofta inga förlossningskontroller eller professionellt stöd. En ensam barnmorska skulle kunna följa med upp till 500 graviditeter redan från början, identifiera problem i ett tidigt skede och tack vare professionell omvårdnad under förlossningen kraftigt öka chanserna för mor och barn att överleva. Barnmorskorna diskuterar även vidare familjeplanering med mammorna och förklarar preventivmetoder.

barnmorskehjälp

Av den anledningen skapade Farfalla barnmorsketjänsten. Med detta projekt vill företaget specifikt och direkt bekämpa mödradödligheten i världens fattigaste länder. Med varje såld produkt från Farfalla stöds flerårig utbildning av en barnmorska i särskilt drabbade länder; som för närvarande z. B. i Etiopien.

Projektet är utformat för långsiktigt, totalt tjugo år; åtagandet ska successivt utökas till andra länder. Detta stödjer en hel generation barnmorskor som senare kommer att stödja många mammor och bebisar.

Även flyktingar hjälps åt

På grund av flyktingkrisen står många gravida flyktingkvinnor utan medicinsk hjälp. Därför stödjer Farfalla projektet MAMbrella, där schweiziska barnmorskor hjälper till i flyktingläger för att få barn till världen. Detta tillägg till befintliga medicinska strukturer är tänkt att ge barn en skonsam start i livet.

Här kan du hitta alla Farfalla produkter på Ecco Verde.