Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse på vår hemsida och våra produkter. Att skydda din integritet är mycket viktig för oss. Nedan ger detaljerad information om hanteringen av dina data på vår hemsida.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon information om dig själv. Vi lagrar bara data som inte är personlig information som exempelvis:

  • namnet på din Internetleverantör
  • sidan som du besöker oss från
  • namnet på filen som du begär

Dessa data används enbart för att förbättra våra erbjudanden och kan inte härledas tillbaka till dig.

Vi samlar in, lagra och bearbeta data för orderhantering av ditt köp och eventuella efterföljande garantitransaktioner och i reklamsyfte. Hit hör till exempel ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och alla data som du har lagrat i vårt system i din kunddata eller för att bearbeta ordern.
Personuppgifter samlas in när du ger oss detta i samband med din beställning när du öppnar ett konto eller registrera dig för vårt nyhetsbrev frivilligt. Vid anmälan till nyhetsbrevet kommer din e-postadress användas i reklamsyfte tills du avbeställer nyhetsbrevet. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Denna information kommer endast att delas med tredje part i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag och för avtalshantering, fakturering, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har godkänt detta. Inom ramen för orderbehandling överförs till exempel information till tjänsteleverantörer som vi använder (t ex. transportörer, logistikföretag, banker) som behövs för beställning och orderbehandling. Överförd information får bara användas av våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sin uppgift.

Samarbete med organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden och tredje parter

Om vi i samband med vår bearbetning avslöjar data till andra personer och företag (organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden eller tredje parter), sänder dem till dem eller på annat sätt ger tillgång till uppgifterna, görs detta endast med laglig tillåtelse (t.ex. en överföring av uppgifterna till en tredje part enligt vad som krävs av betaltjänstleverantörer i enlighet med artikel 6.1 b GDPR, har du samtyckt till en laglig skyldighet eller på grund av våra legitima intressen (t.ex. användning av ombud, webbhostern etc.).

Vid beställning bearbetas dina uppgifter. Särskilt när det gäller orderbehandling av betalning och fraktleverantörer.

Om vi använder en tredje part för att behandla data så använder vi ett avtal i lag med artikel 28 GDPR.

Tillägg för betalningsdata

Din betalningsinformation krypteras under beställningsprocessen via Internet. På grund av en särskild integration i beställningsprocessen har vi aldrig tillgång till dina betalningsuppgifter och och kan inte bearbeta dessa uppgifter. Dessa bearbetas uteslutande av våra betalningstjänstleverantörer:

För kreditkort och Paypal betalningar
SIX Payment Services (Europe) SA
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Dataskyddsansvariga kan nås på dataprotection@six-group.com

För Sofortüberweisung av Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sverige
Dataskyddsansvarig kan nås på datenschutz@klarna.de

Köp på konto av Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Dataskyddsansvariga kan nås privacy@ratepay.com

Tillägg för fraktinformation

För att hjälpa våra kunder att få bättre leveransservice jobbar vi med en tredje part som behandlar paketets spårningsnummer och publicerar mer detaljerad information om paketstatus till varje kund. Information från tredje part:

parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 München
Tyskland
Sekretessansvar tillgängligt på info@parcellab.com

Datatransmission till tredjeländer

Om vi behandlar data i ett tredjeland (dvs. utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller i samband med användningen av tredjepartstjänster eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, kommer detta endast att ske för att uppfylla våra avtalsförpliktelser som du har samtyckt med, på grund av en av en rättslig skyldighet eller på grund av våra legitima intressen. Med förbehåll för lagliga eller avtalsmässiga tillstånd, behandlar eller bearbetar vi endast de uppgifter som behandlas i ett tredjeland med de särskilda kraven i artikel 44 och följande: GDPR. Detta innebär att behandlingen sker exempelvis på grund av särskilda garantier, såsom den officiellt erkända nivån på dataskydd (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller i överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

Återkallning

Återkallning

Enligt. Art 7 punkt 3 GDPR har du rätt att återkalla samtycken

Återkalla sitt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter i enlighet med artikel 21 GDPR. Återkallandet kan särskilt göras mot bearbetning för direkt marknadsföring.

Rätt till information

Du har rätt till fri information om dina lagrade data, och rätten att korrigera, blockera eller radera dessa data. Du har även rätt till information om de väsentliga orsakerna till ett kreditvärdighetsrelaterat negativt beslut, meddelandet av insamlande eller lagrade sannolikhetsvärden, deras förekomst samt de personuppgifter som används för detta ändamål.
För mer information, vänligen kontakta oss via e-post, brev eller fax. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Användning av personlig data i reklamsyfte

Vi använder dina data för att ständigt förbättra och anpassa din shoppingupplevelse. För detta används redan existerande information, såsom din internetanslutning, vilken typ av enhet du använder, operativsystem, datum och tid för besöket på hemsidan, eller sidor som du har varit besökt såsom information vi har fått från dig. Du kan närsomhelst motsätta dig användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte. För att göra detta räcker det med ett meddelande via e-post, brev eller fax från dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrevet kommer vi regelbundet att skicka nyhetsbrev till din angivna e-postadress. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbreven från ditt kundkonto.

Taboola

Vår webbplats använder sig av Taboola Inc. (28 West 23rd, 5th, New York, NY 10010, www.taboola.com). Taboola är en plattform för upptäcktsinnehåll som levererar personlig rekommendation till användaren. Användarprofilen tillåter att härledas tillbaka till din person.

Ytterligare information för hur du inaktiverae Taboola-cookies kan hittas här: https://www.taboola.com/privacy-policy (Opt-ou-information finns under "Site Visitor Choices").

Cookies och rätt att invända mot direktreklam

"Cookies" är små filer som lagras på användarens datorer. Olika information kan lagras i dessa cookies. En cookie används främst för att lagra information om en användare (eller den enhet som cookien är lagrad på) under eller efter deras besök på ett online-erbjudande. Tillfälliga kakor, eller "session-cookies" eller "„transiente Cookies", är cookies som raderas efter att en användare lämnar ett online-erbjudande och stänger sin webbläsare. En sådan cookie kan till exempel användas för att lagra innehållet i en kundvagn eller en inloggningsstatus. Cookies som kallas "permanent" eller "persistent" förblir sparad även efter att webbläsaren är stängd. Till exempel kan inloggningsstatus sparas om användare besöker sidan efter flera dagar. En sådan cookie kan också användas för att lagra intressen för användare som används för mätning eller marknadsföring. En "Third-Party-Cookie" är cookies som erbjuds av andra leverantörer än den person som ansvarar för att driva hemsidan (annars är det bara "first-party cookies").

Vi kan använda tillfälliga och permanenta cookies och förtydligar detta i samband med vår dataskyddsdeklaration.

Om användare inte vill att cookies ska lagras på sin dator ombeds de att inaktivera motsvarande alternativ i systeminställningarna i deras webbläsare. Lagrade cookies kan raderas i systeminställningarna i webbläsaren. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar på denna hemsida.

En allmän invändning mot användning av cookies som används för marknadsföring online kan hittas på ett stort antal tjänster (särskilt när det gäller spårning). Detta förklaras på den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU: s webbplats http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan cookies sparas genom att stänga av dem i webbläsarinställningarna. Observera att då inte alla funktioner på denna hemsida kan användas.

Google Analytics med "anonymiserad IP"

Denna webbplats använder webbanalysen Google Analytics. Detta är en tjänst från Google Inc. ( "Google") Google Analytics använder "cookies". Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) skickas till USA och lagras på en Google-server. Google följer sekretesspolicy av "US Safe Harbor" avtal och registreras med "Safe Harbor" programmet för US Department of Commerce. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för oss och ge andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster till oss. Vi använder även en pseudonym tilldelning för att spåra din användning på olika enheter. Dock överlämnas inte någon personlig information till Google.

Google kan även överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller om tredje part bearbetar sådana uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress med annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare; men vi vill upplysa dig om att detta kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Om du inte vill att informationen om ditt besök på en webbplats ska skickas till Google Analytics, har du när som helst möjlighet att installera ett tillägg på webbläsaren för att inaktivera Google Analytics. Dessutom har vi gjort inställningar, varefter Google Analytics avlägsnar den sista delen av IP-adresserna för besökare på vår hemsida. På så sätt kommer kommer vi inte inte åt personliga uppgifter som kan härledas till dig.

Datainsamlingen och lagring av Google Analytics, kan du när som helst motsätta dig med framtida verkan, genom att ladda ner ett webbläsartillägg för inaktivering av Google Analytics Opt och installera det för din webbläsare.

För mer information se, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill upplysa dig om att på denna webbsida har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp();". för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser.

Google Remarketing

Denna webbplats använder Google Remarketing, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ( "Google"). Google och tredje parter visar annonser på webbplatser på Internet och använder cookies för att visa annonser baserat på användares tidigare besök på vår hemsida. Google kommer inte att koppla din IP-adress med annan data som innehas av Google utan ditt uttryckliga medgivande. Du kan inaktivera programvarans användning av cookies från Google genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, vid sidan https://www.google.de/policies/technologies/ads/ och klicka på knappen "opt-out". Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att inaktivera sidan av Network Advertising Initiative enligt http://www.networkadvertising.org/choices/. För mer information om villkoren för Google, se www.google.com/intl/de/privacy.

Facebook Website Custom Audience

I denna webbplats en pixel från Facebook Ireland Limited integrerade (Website-Custom-Audience-Pixel). Genom denna pixel samlas information under pseudonym om användningen av denna webbplats (t.ex. information om visade poster). Den insamlade informationen kan användas för till exempel på ditt Facebook-konto för att ge dig individualiserad information med föredragna produktkategorier och produkter.

Bing annonser

Baserat på våra legitima intressen (dvs. intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6 (1) lit. GDPR) baserar vi vårt online-erbjudande på omvandlings- och spårningsverktyget "Bing Ads" Microsoft Corporation, One Microsoft-Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft lagrar cookies på användarnas enheter för att ge användarna möjlighet att analysera användningen av vårt online-erbjudande så länge som användare har nått vårt online-erbjudande via en Microsoft Bing-annons (sk konverteringsmätning). Microsoft och vi kan sålunda se att någon klickade på en annons, omdirigerades till vårt online-erbjudande och nådde en tidigare bestämd målsida (den så kallade konverteringssidan). Vi lär bara det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och omdirigerades sedan till omvandlingssidan. Inga IP-adresser lagras. Det kommer inga personliga uppgifter om användarnas identitet.

Microsoft är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om integritet ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

Om användarna inte vill delta i Bing Ads-spårningsprocessen kan du också inaktivera den önskade inställningen för en cookie genom webbläsarinställningar eller använda Microsoft-borttagningssidan: http://choice.microsoft.com/ -DE / opt-out .

Mer information om sekretess och cookies från Microsoft Bing Ads finns i Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/sv-/privacystatement .

intelliAD

Denna webbplats använder webbanalystjänsten med bid-management av intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. För gestaltning och optimering av denna webbplats blir anonymiserad användningsdata registrerad och aggregerad samt användarprofiler skapas från dessa data med hjälp av pseudonymer. Vid användning av intelliAd-spårningen finns det en lokal lagring av cookies. Den anonymiserade användardatan och profilerna kan användas av webbplatsoperatören såväl som av andra intelliAds kunder för identifiering av användarintressen, utan att din identitet som webbplatsbesökare kan härledas. Du har rätt att motsäga dig lagring av dina (anonymiserade) data av användarinformation för framtiden. För detta kan du använda intelliAd Opt-Out funktionen.

Online närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder, intressen och användare som är aktiv och informerar dem om våra tjänster.

Vi påpekar att uppgifter från användare kan behandlas utanför EU-området. Detta kan leda till risker för användarna, eftersom till exempel genomförandet av användarnas rättigheter kan bli svårare. Med avseende till amerikanska leverantörer certifierade under Privacy Shield, påpekar vi att de är engagerade i att respektera EU: s integritetsstandarder.

Vidare behandlas användarnas data vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas från användarbeteendet och resulterande användarintressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen stämmer överens med användarnas intressen. För dessa ändamål lagras cookies normalt på användarnas datorer, där användarens beteende och användarens intressen lagras. Dessutom kan data i användarprofilerna lagras oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och inloggad på dem).

Behandlingen av personuppgifter för användare bygger på våra legitima intressen i effektiv information av användare och kommunikation med användare i enlighet med. Art 6 para 1 lit. f. GDPR. Om användarna frågas av respektive leverantör för samtycke i databehandlingen (dvs. deras överenskommelse, t.ex. genom att markera en kryssruta eller en bekräftelse på en knapp) är den rättsliga grunden för behandlingen enligt artikel 6 para 1 lit. a., artikel 7 GDPR.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjligheter till motsägelse (opt-out) hänvisar vi till följande länkad information från leverantören.

Också när det gäller begäran om information och påståenden om användarrättigheter påpekar vi att dessa kan hävdas mest effektivt av leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till uppgifterna från användarna och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och ge information. Om du fortfarande behöver hjälp, kan du kontakta oss.

säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR, med hänsyn tagen till den senaste tekniken, genomförnings-kostnader, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt riskerna för fysiska personers rättigheter, friheter och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken.

Åtgärderna omfattar bland annat att sekretess, integritet och tillgång till data med fysisk tillgång till uppgifterna samt tillgången, inlämningen, upplysningen, tillgängligheten och avkopplingen. Dessutom har vi etablerat rutiner för att säkerställa rättigheter av datavärde, radering av data och svar på datakomplikationer. Vidare betraktar vi skyddet av personuppgifter som redan finns i utvecklingen eller valet av hårdvara, mjukvara och procedurer, i enlighet med principen om dataskydd genom teknikdesign och dataskyddsvänliga standardinställningar (artikel 25 GDPR).

Produkt- och orderrecensioner

Efter att du har fått dina beställda varor har du möjlighet att utvärdera orderhantering och den erhållna produkten. För detta arbetar vi tillsammans med företaget "Real Review" (Group "Net Reviews").

Deltagande i utvärderingen är frivilligt och kommer att publiceras på vår hemsida, men bara med ditt förnamn och den första bokstaven i ditt efternamn. I dessa fall, är begränsar sig omfattningen av data till ett nödvändigt minimum.

Mer information om företaget hittar du här: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Webgains

Vi arbetar tillsammans med Awin. Awin använder så kallade tracking-cookies som känner igen om användaren hänvisades till en annonsör av en utgivare. Dessa cookies innehåller ingen personligt identifierbar information.

Ytterligare information om detta kan du hitta här .

Server loggfiler

Vi samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss när du frågar om vår webbplats. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Använt operativsystem
  • Hänvisningsadress
  • Värddatorns accessnät
  • Tid för serverns begäran

Detta gäller framför allt kvalitetssäkring av våra tjänster. Dessa data kan inte tilldelas specifika personer. Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand, om vi blir medvetna om specifika indikationer på olaglig användning.

Radering av data

De uppgifter som behandlas av oss raderas eller begränsas i behandlingen i enlighet med artiklarna 17 och 18 GDPR. Om det inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de data som lagras av oss att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för sitt avsedda ändamål, sålänge raderingen inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Om inte uppgifterna raderas eftersom det krävs för andra och rättsligt tillåtna ändamål kommer behandlingen att begränsas. Det betyder att data är blockerade och inte behandlade för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste hållas av kommersiella eller skattemässiga skäl.

Enligt lagkraven i Tyskland sker lagringen särskilt i 10 år enligt §§ 147 Avsnitt. 1 AO, 257 Avsnitt 1 Nr 1 och 4, Avsnitt. 4 HGB (böcker, register, ledningsrapporter, bokföringshandlingar, handelsböcker, beskattningsrelaterade Dokument, etc.) och 6 år enligt § 257.1 nr 2 och 3, punkt 4 HGB (kommersiella brev).

Enligt lagbestämmelserna i Österrike sker lagringen särskilt för 7 J i enlighet med § 132 exp. 1 BAO (bokföringshandlingar, handlingar / fakturor, konton, dokument, affärsdokument, inkomst- och utgiftsberäkningar etc.) i 22 år i samband med mark och i 10 år när det gäller handlingar som rör elektroniskt tillhandahållna tjänster, telekommunikation, sändning och tv-tjänster till icke-EU-företag i EU-medlemsstater där Mini-One-Stop-Shop (MOSS) används.

I händelse av radering kommer vårt system att bli oigenkännligt och oåterkalleligt med hjälp av ett irreversibelt pseudonymiseringsprocedur.

Samtycke till bearbetning av personuppgifter vid jobbansökan hos Niceshops GmbH

1. Samtycke

Genom att du registrerar dig eller söker en tjänst hos Niceshops GmbH, förser du oss med dina personuppgifter avseende din ansökan. Din information lagras och bearbetas på system hos vår programvara partner BambooHR.

2. Integritet och konfidentialitet

Integritet är viktig för oss. Niceshops GmbH har vidtagit nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten för din ansökan.

3. Användandet av dina personuppgifter

Under ansökningsprocessen lagras utöver titel och namn även data såsom postadress, e-postadress och telefonnummer i ansökningsdatabasen. Dessutom är registreras och lagras ansökningshandlingar såsom personligt brev, CV, yrkes- och utbildningskvalifikationer och intyg.

Dessa uppgifter kommer endast att lagras, bearbetas, analyseras eller överföras internt inom ramen av din ansökan. Uppgifterna är bara tillgängliga för anställda på personalavdelningen hos Niceshops samt de personer hos Niceshops GmbH som är ansvariga för urval av personer under anställningsprocessen. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till företag eller privatpersoner utanför Niceshops GmbH eller användas för andra ändamål.

4. Rätt till information

På begäran kan vi ge dig information om den data som lagrats om dig. Vänligen kontakta i så fall vår personalavdelning (jobs@niceshops.com).

5. Lagring och radering av data

Dina uppgifter kommer att sparas under hela ansökningsprocessen, efter en eventuell anställning och efter ansökan och/eller anställning under den lagstadgade lagringsperioden. Om du får en anställning hos Niceshops GmbH läggs informationen till, till din personliga personalakt.

Om du har ansökt om en tjänst hos oss, men vi inte kan erbjuda dig en lämplig tjänst vid denna tidpunkt, förbehåller vi oss rätten att behålla din ansökan. Du får i så fall ett meddelande med information i detta fall. Om du inte önskar detta eller inte längre är intresserad av en tjänst hos oss, har du alltid möjlighet att radera informationen vi har om dig från personalavdelningen.

Kontaktinformation

För frågor om insamling, bearbetning eller användning av din personliga information, utlämnande, korrigering, blockering eller radering av data och återkallande av samtycke, vänligen kontakta oss direkt: privacy@niceshops.com

Bannerannons

Vi använder även insamlad data under ditt besök för visa dig bannerannonser. Detta avser annonser som vi visar på webbplatser från tredje part.

De ser genom bannerannonseringen främst de av våra produkter du redan tittat på alternativt produkter som liknar de du tittat på (retargeting). Vi arbetar endast med pseudonymförsedda uppgifter. Ditt namn eller din e-postadress lagras inte i cookies.

Våra partners:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike.
Criteo skapar en unik kod ("hash") i syfte att identifiera användare över enheter när du registrerar dig på vår hemsida från e-postadressen. Information om deras integritetspolicy kan hittas här: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. På adressen hittar du även information om hur du inaktiverar denna tjänst.

Användning av YouTube plugins

På vår hemsida finns inbäddade videos av portalen YouTube, ett dotterbolag till Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). När du spelar en video, etableras en anslutning till servrarna av YouTube eller Google. Genom detta kommer förs information vidare till dessa servrar gällande vilka av våra webbplatser du har besökt. Är du är inloggad på YouTube delar YouTube denna information till ditt personliga konto. Syftet och omfattning datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifter från Google och YouTube, liksom dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se sekretesspolicy i Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Om du inte vill att Google eller YouTube associerar information som samlas in via vår hemsida direkt till din profil på en annan Google-tjänst kan du förhindra Google plugins med tillägg för din webbläsare helt genom exempelvis skript blockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

Webbspårning

Som en del av retargeting och bannerannonser använder vi oss tredjepartstjänster. Detta görs vanligen med hjälp av så kallade cookies eller pixel. Kampanjerbjudanden blir på så sätt mer användbara och intressanta för dig.

Adyen kreditkortbetalningar

Behandlingen av betalningar med kreditkort utförs av vår partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. För att förhindra och upptäcka bedrägeri tillhandahåller vi din IP-adress, fakturerings- och leveransadress samt information om leveransen till vår partner Adyen BV. Informationen kommer att lagras för att säkra ditt kreditkort mot bedrägeri av Adyen BV. All data är krypterad. Mer information finns på https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Användning av Facebook Social Plugins

Denna webbplats använder så kallade sociala plugins ( "Plugins") från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Dessa plugins identifieras av en Facebook-logotyp, "Social plugin från Facebook" eller "Facebook Social Plugin". En översikt över Facebook-plugins och deras utseende hittar du här: http://developers.facebook.com/plugins

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en social plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrar. Innehållet från plugin överförs från Facebook direkt till din webbläsare och integreras in på webbplatsen.

Genom att integrera plugin erhåller Facebook den information som din webbläsare har tillgång till på motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Facebook-konto eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook tilldela besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto direkt. Om du interagerar med plugins, till exempel "Like"-knappen eller knappen för att lägga till en kommentar, sänds även motsvarande information direkt till Facebooks server och lagras där. Informationen kommer även att publiceras på Facebook och visas för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information i reklamsyfte, marknadsundersökningar och för personlig utformning av Facebook-sidor. För detta ändamål skapar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, till exempel för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på annonserna som visas på din Facebook-profil, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår hemsida och tillhandahålla andra tjänster kopplade till användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska inhämta den information som samlas via vår hemsida till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida.

För vidare information om syftet och omfattning av datainsamling, vidare bearbetning och användning av data genom Facebook samt dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se sekretesspolicy på Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Datasäkerhet

Din betalningsinformation krypteras när den överförs via internet under beställningsprocessen. Vi skyddar vår hemsida och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering och distribution av data från obehöriga. Du bör behandla din åtkomsten till din information konfidentiell och stänga webbläsaren när du är klar i din kommunikation med oss, speciellt om du delar din dator med andra.

Vi sparar kontraktstexten och sänder dig din beställningsinformation och våra allmänna villkor via e-post. De allmänna villkoren kan du även när som helst läsa här. Du kan alltid se dina tidigare beställningar på "mina sidor".