La Saponaria Ylang Ylang Eterisk Olja

Ångdestillerad essens från Cananga odorata

Ny!

151 kr

(15.100 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast måndag, 17. oktober om du beställer senast fredag klockan 07:00.

Bara 7 styck kvar på lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Söt blommig doft
 • Idealisk för aromaterapi
 • Även för DIY-kosmetik
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: LAS-OE034M010, Innehåll: 10 ml, EAN: n/a

Beskrivning

Ylang-ylang eterisk olja har en söt, blommig och sensuell doft. Den är uppskattad i aromaterapi och är underbar för parfymering av ett varmt bad. Som en tillsats i hemgjord kosmetika är den bra för akne och överdriven talgproduktion. Även perfekt i kombination med kokosolja eller sheasmör för en närande och skyddande hårinpackning.

Användning:

 • Lägg några droppar i diffusern eller i aromalampan och använd den för att dofta ditt hem.
 • Kan också läggas till hemmagjorda kosmetika (krämer, masker eller tvål).
Rabatt: 10% & mer
Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: La Saponaria
Egenskaper: Vegan

Ingredienser (INCI)

 • Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P362 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P363 - Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Ylang Ylang Eterisk Olja

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Ylang Ylang Eterisk Olja

Liknande produkter: