Kost och akne – finns det ett samband?

Kost och akne – finns det ett samband?

Akne tenderar att dyka upp i tonåren, när människor redan kämpar med sin självkänsla. Kan kosten spela en roll för hur allvarligt det uppstår? Låt oss ta en närmare titt.

Vad orsakar akne?

För de flesta människor försvinner akne i slutet mot tonåren eller i början av 20-års åldern. Men det kan ibland vara ihållande eller till och med utvecklas hos vissa personer i slutet av 20-års åldern eller i början av 30-års åldern.

De exakta orsakerna till detta är ännu inte kända. Hudläkare tror att flera faktorer som gener, hormoner, vikt, inflammation och känslomässig stress spelar roll.

British Association for Dermatologists säger att de oljeproducerande körtlarna i huden på personer med akne är särskilt känsliga för annars normala nivåer av nyckelhormoner. Detta gör att dessa körtlar producerar överskott av olja.

Dessutom försvinner hudcellerna runt porerna inte ordentligt, vilket i sin tur blockerar folliklarna. Denna miljö med samtidigt feta och tilltäppta porer är extremt gynnsam för bakterierna som orsakar akne -dessa lever på allas hud.

Kost-akne - historiskt sett

Redan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet spekulerade forskare att det kan finnas ett samband mellan kost och akne. Då pekades bearbetad fet mat, bananer, nötter, choklad, socker, ost och alkohol ut som bovarna.

Men på 1960-talet fann två studier som blev välkända inget samband mellan akne och kost. Detta ledde till att läroböcker reviderades och hudläkare ansåg att en koppling mellan akne och kost var ovetenskapligt.

Det är dock nu känt att dessa två storskaliga studier innehöll några konstruktionsbrister som ledde till en felaktig slutsats. Resultatet blev 40 år utan forskning på detta område. Först nyligen har kopplingen mellan akne och kost kommit tillbaka i fokus.

Senare forskning

En koppling mellan akne och kost dök upp igen 2002, när forskare rapporterade att akne var praktiskt taget obefintlig i icke-västerländska samhällen. Forskarna drog slutsatsen från sina observationer att dessa stora skillnader i förekomsten av akne mellan moderna samhällen och icke-västerländska samhällen inte enbart kan tillskrivas gener. Det måste vara andra miljöfaktorer som spelade in - kanske kosten.

De icke-västerländska samhällena som studerades åt mestadels växtbaserade, obearbetade livsmedel med låg glykemisk belastning. (Här är länken till studien.)

Om kosten spelar en roll för uppkomsten av akne, tros det bero på vissa livsmedels förmåga att främja komplexa processer som orsakar akne. De mest giltiga antagandena om akne och näring hittills gäller mejeriprodukter och respektive glykemisk belastning.

I nästa inlägg kommer vi att titta närmare på dessa två teorier och föreslå åtgärder som kan hjälpa till att bekämpa akne.