Primavera Doftblandning "I balans"

Ger inre balans

115 kr

(23.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 16. december om du beställer senast fredag klockan 07:00.

Bara 4 styck kvar på lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Mägndrabatt är tillgänglig!

 • Vid 2 endast 109 kr / st. -5%

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Blommig-mjuk doft
 • Mycket sensuell och harmonisk
 • För mer mindfulness
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: PRIM-18511, Innehåll: 5 ml, EAN: 4086900185111

Beskrivning

Med denna blommiga, mjuka doftblandning av ros, apelsin och rosengeranium kommer kropp, sinne och själ i balans och sinnena blir bortskämda. Den harmoniserande aroman!

Användning: På ett par droppar av doftblandningen på en doftbärare, t.ex. en doftsten eller liknande.

Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad

Ingredienser

 • Rose
 • Apelsin
 • Rosengeranie
 • bl.a.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tillbehör

Frågor & svar om Primavera Doftblandning "I balans"

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Doftblandning "I balans"

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (50%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: