farfalla Ekologisk Cypress

Lugnande och balanserande

92 kr

(18.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast onsdag, 05. oktober om du beställer senast tisdag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Typiskt Medelhavs-doft
 • För koncentration
 • Vegan

Artikelnr.: FAR-xxzyprb5, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534012676

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Ekologisk Cypress - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Ekologisk Cypress - 5 ml 92 kr (18.400 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 554 kr
Totalpris: 646 kr

Beskrivning

Dessa träd är ett karakteristiskt drag i landskapet i Toscana och Provence. Den balsamiskt doftande oljan har en lugnande balanseringseffekt. Tre droppar på en näsduk kan hjälpa till i stressiga situationer eller brist på koncentration. Oljan kombineras bra med citrusolja.

Rekommenderas inte för barn.

 • Ursprung: Spanien
 • Del av plantan som används: grenar
 • Typ av produktion: ångdestillation
 • Botaniskt namn: Cupressus sempervirens
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Cupressus Sempervirens

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Ekologisk Cypress

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk Cypress

3 kundrecensioner i alla språk

3,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (36%)
4 stjärnor
3 (27%)
3 stjärnor
3 (27%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
1 (9%)

11 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: