Pranarôm AROMAPIC Anti-Mygg Rumspray

Håller irriterande insekter borta med citron eukalyptus

 • Även för textilier
 • Lätt att använda
 • 200 kr (133 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans onsdag, 11. augusti: Beställ idag innan 06:30.

innehåll: 150 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: XBV-PRA-8531149, Innehåll: 150 ml

EAN: 5420008531149

 • Även för textilier
 • Lätt att använda

Beskrivning

Rum- och textilsprayen är perfekt för att hålla myggor borta på ett naturligt men effektivt sätt.

Användning:

 • Spraya cirka 8 sekunder i luften för ett rum på 12-24 m².
 • Spraya på textilier (t.ex. gardiner) från 20 cm avstånd.
 • Förnya applikationen var sjätte timme.
 • Små barn, gravida kvinnor och ammande mammor ska lämna lägenheten innan det sprutas och vänta 30 minuter innan de går in i den igen.

Obs!

 • Förvara utom räckhåll för barn.
 • Undvik all kontakt med ögonen och slemhinnorna.
 • Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
 • Tvätta händerna noggrant efter användning.
 • Förvaras åtskilt från värme, antändningskällor, öppen eld och varma ytor.
 • Rök inte.
 • Spraya inte på en eld eller annan antändningskälla.
 • Perforera eller bränn inte burken - även om den är tom - behållaren är under tryck.
Produkttyper: Insektsskydd
Varumärken: Pranarôm

Ingredienser (INCI)

 • Alcohol [1]
 • Isopropyl Alcohol
 • denatonium benzoate
 • Cis- and Trans-p-Methane-3,8/Diol/Citriodiol
 • lavandula angustifolia oil [1]
 • Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil [1]
 • Cymbopogon Citratus Leaf Oil [1]
 • Melaleuca Alternifolia Leaf Oil [1]
 • Cymbopogon giganteus oil [1]
 • Pelargonium Graveolens Oil [1]
 • Eugenia caryophyllus bud oil [1]
 1. aus biologischem Anbau

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P404 - Förvaras i sluten behållare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frågor & svar om Pranarôm AROMAPIC Anti-Mygg Rumspray

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Pranarôm AROMAPIC Anti-Mygg Rumspray