La Saponaria Doftblandning Bocciolo

Blommig sammansättning av utsökta extrakt

138 kr 163 kr -15%

(13.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast torsdag, 08. december om du beställer idag senast 07:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Mägndrabatt är tillgänglig!

 • Vid 2 endast 130 kr / st. -20%

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Blommig mjuk doft
 • Ros, ylang ylang & pelargon
 • Som rumsdoft
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: LAS-OE038M010, Innehåll: 10 ml, EAN: n/a

Beskrivning

Bocciolo - knoppen - är en blommig doftblandning, delikat och mjuk som en sommarbukett. En sensuell doft som inbjuder dig att gå barfota i gräset i en blomsterträdgård och drömma om din nästa resa.

Doftpyramid:

 • Toppnoter: amyris, bergamott
 • Hjärtnoter: ros, ylang-ylang, pelargon
 • Basnot: patchouli

Användning: Lägg några droppar i diffusern eller i aromalampan för att dofta ditt hem.

Rabatt: 10% & mer
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: La Saponaria
Egenskaper: Vegan

Ingredienser (INCI)

 • Parfum (Fragrance) [1]
 1. naturligt ursprung

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P305+P351 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Doftblandning Bocciolo

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Doftblandning Bocciolo

Liknande produkter: