Insamling för internationella kvinnodagen 2022

Insamling för internationella kvinnodagen 2022

Kvinnor på flykt

Kan du tänka dig att behöva lämna ditt hemland, tvingad p.g.a. krig eller för att du tillhör en etnisk grupp som förföljs? Du kanske är gravid eller har dina barn med dig? Vi påverkas av vad kvinnor på flykt måste gå igenom och stödjer därför till internationella kvinnodagen den 8 mars UNHCR:s initiativ för kvinnor på flykt.

82,4 miljoner människor är på flykt över hela världen, de flesta inom sitt eget hemland. Hälften av dem är kvinnor och flickor. Det aktuella läget i Ukraina bevisar att en snabb flykt är den sista utvägen från en prekär situation. 68 % av de fördrivna kommer från 5 länder: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar. Faktum är att i många fall är det kvinnor och flickor som är mest drabbade. Till exempel var 80 % av de internflyktingar i Afghanistan 2021 kvinnor och barn.

85 % av flyktingarna tas i sin tur emot av låginkomstländer. – Ett faktum som industriländerna tyvärr inte gillar att erkänna.

När deras eget liv är hotat och det inte finns några utsikter till en bättre framtid för deras barn, har många kvinnor bara en utväg: att fly till ett annat land, eller till och med en annan kontinent. Många får på förhand höra om paradiset Europa, "de obegränsade möjligheternas land". Allt skulle vara bättre för henne där. Ja, det är lätt att hitta arbete och till och med studera. Tyvärr är verkligheten en annan och många är strandsatta i flyktingläger som Moria - utan arbetstillstånd och utan utsikter - inget någon berättar för dem. För många slutar resan till det utlovade landet i slaveri och sexuell exploatering.

Ingen bestämmer sig för att fly frivilligt: Förföljelse och/eller hot tvingar många att lämna sina hem och investera mycket pengar, tid och lidande.

Förhållandena på flykt är osäkra:

Sexualiserat våld, inget skydd, ingen hygienisk vård, ofta ingen tillgång till mat på flera dagar.

Den nuvarande situationen med covid-19 gör tyvärr situationen ännu svårare.

För människor som redan befann sig i samhällets utkanter eller i riskzonen före pandemin har situationen förvärrats under de senaste två åren. Till exempel har våldet mot kvinnor på flykt ökat, inte bara i deras hemländer.

Låglönesektorn och informella arbetsområden har ofta kollapsat totalt till följd av pandemin, och många kvinnor har som ett resultat av detta förlorat sin försörjning.

Fattigdomen ökar också i många länder i och med coronapandemin. Där fattigdomen ökar, ökar tyvärr också tvångsäktenskap, barnarbete och människohandel. Många flyktingflickor runt om i världen fick istället överge sin utbildning för att börja arbeta.

Varför kvinnor flyr

Kvinnor fördrivs i allmänhet av samma skäl som män: politiskt engagemang, övertygelse eller tillhörighet till en specifik etnisk eller social grupp. Det finns dock ytterligare skäl som inte påverkar män lika mycket.

De kvinnospecifika skälen till att fly är till exempel sexuellt utnyttjande, kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap eller våld i hemmet.

Flykten i sig innebär också särskilda risker för kvinnor. Många reser med sina barn. Tyvärr är tillgången till mensskydd, blöjor och liknande ofta problematisk. Gravida kvinnor och sjuka har ingen tillgång till sjukvård.

Hjälporganisationer spelar en mycket central roll på detta område: De ser till exempel till att barn som föds på flykt får födelsebevis. UNHCR arbetar också för att kvinnor ska kunna överföra sin nationalitet till barn, för att säkerställa att det inte finns några statslösa barn och att kvinnors specifika behov tillgodoses på ett adekvat sätt i asylförfaranden.

Trots alla dessa hinder visar kvinnor och flickor stor motståndskraft, uppfinningsrikedom och mod när de tar itu med dessa frågor. I många fall är det de som finner styrkan att bygga upp inte bara sina egna liv utan också sina familjers liv.

UNHCR vänder sig specifikt till kvinnors behov i alla program. Detta inkluderar tillhandahållande av säkra skyddsrum och separata sanitetsanläggningar. Dessutom organiserar UNHCR program för att hjälpa kvinnor och flickor att förbättra ledarskapsförmåga, övervinna hinder för utbildning och ta vara på möjligheter.

Vi skulle vilja stödja detta viktiga arbete av UNHCR. Och nu kan du också:

Med vår kampanj för internationella kvinnodagen den 8 mars stödjer vi programmen för kvinnor som flyr med 1 € per beställning. Kampanjen gäller 8-10 mars.

Eller använd UNHCR:s officiella donationskonto om du vill donera direkt:

UNHCR-konto 0958 3600 300 hos Bank Austria, BLZ 12000

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

Referens: "Kvinnor på flykt"

_____________________________________________________________________

UPDATE:

Vi säger TACK!

För varje beställning den 08-10 mars 2022 skänker Ecco Verde € 1. Det är med stort nöje som vi nu kan redovisa slutsumman:

Vi kommer att stödja UNHCR's program för kvinnor på flykt med € 6.237,-