farfalla Vinterskydd aromblandning ravintsara

Det naturliga skyddet för immunsystemet!

130 kr

(26.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast tisdag, 04. april om du beställer senast torsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Rengörande och vitaliserande
 • Neutraliserar rumsatmosfären
 • Med eucalyptus radiata
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-ambgws, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019477

Beskrivning

Den viktigaste ingrediensen av denna doftblandning är värdefull ravintsaraolja från Farfallas eko-Fairtrade-projektet i Madagaskar. Tillsammans med eucalyptus radiata, manuka och andra eteriska oljor fungerar det som en naturlig skyddsmantel för vår hälsa.

Teman - Farfalla: Vara frisk
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Ingredienser
 • Ravintsara
 • Eukalyptus
 • Manuka
 • Balsamgran
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Frågor & svar om farfalla Vinterskydd aromblandning ravintsara

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Vinterskydd aromblandning ravintsara

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: