farfalla Lavendel Fein bio Grand Cru

Mångsidig eterisk olja

 • Färsk, blommig och örtartad doft
 • Djup avkoppling och balans
 • Perfekt för en bra sömn
 • 125 kr 139 kr -10%(1.250 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ innan onsdag kl. 06:30.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxlavebgc10, Innehåll: 10 ml

EAN: 7612534014571

 • Färsk, blommig och örtartad doft
 • Djup avkoppling och balans
 • Perfekt för en bra sömn
10 ml: 125 kr (1.250 kr / 100 ml)
50 ml: 457 kr (914 kr / 100 ml)

Beskrivning

Med denna eteriska olja försvinner spänning på nolltid. Den friska, blommiga och örtartade doften fyller rummet och slappnar av kropp och själ. Perfekt innan du somnar och även för hudvård.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Tips:

 • Applicera några droppar på en näsduk och ta med till sängen som ett sömn- och sömnhjälpmedel.
 • Vid hudirritation av något slag - applicera utspädd på huden.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning i aromaterapi.

 • Ursprung: Italien
 • Växtdel: paniculae
 • Produktionsmetod: ångdestillation
 • Botaniskt namn: Lavandula angustifolia
Rabatt: 10% & mer
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Lavender
Certifikat: ICEA

Ingredienser (INCI)

 • Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract [1]
 1. från certifierad vildsamling, biodynamisk eller organisk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om farfalla Lavendel Fein bio Grand Cru

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för farfalla Lavendel Fein bio Grand Cru

23 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
46 (70%)
4 stjärnor
13 (20%)
3 stjärnor
2 (3%)
2 stjärnor
2 (3%)
1 Stjärnor
2 (3%)

65 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 23 recensioner tillgängliga på andra språk.