farfalla Immortelle ekologisk Grand Cru

Avslappnande eterisk olja

171 kr 202 kr -15%

(171.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 ml

Leverans senast onsdag, 28. februari om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 161 kr / st. -20%

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Kryddig doft
 • För rum & aromterapi
 • För värme, styrka & säkerhet

Artikelnr.: FAR-xximmobgc1, Innehåll: 1 ml, EAN: 7612534012898

Beskrivning

Denna eteriska olja är lämplig som rumsdoft och aromaterapi. Immortelle-örtens kryddiga doft ger själen värme, styrka och trygghet. En riktig hjälp och mild avkoppling.

Obs! Använd inte oljan under graviditeten eller när små barn finns i rummet.

Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikater: ICEA, Vegan utan certifikat
Ingredienser (INCI)
 • Helichrysum Italicum [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Immortelle ekologisk Grand Cru

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
1 (50%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder