farfalla Immortelle ekologisk Grand Cru

Avslappnande eterisk olja

202 kr

(202.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 ml

Leverans senast fredag, 10. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Kryddig doft
 • För rum & aromterapi
 • För värme, styrka & säkerhet

Artikelnr.: FAR-xximmobgc1, Innehåll: 1 ml, EAN: 7612534012898

Beskrivning

Denna eteriska olja är lämplig som rumsdoft och aromaterapi. Immortelle-örtens kryddiga doft ger själen värme, styrka och trygghet. En riktig hjälp och mild avkoppling.

Obs! Använd inte oljan under graviditeten eller när små barn finns i rummet.

Product Type Google Base: Kropp & Bad
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikat: ICEA

Ingredienser (INCI)

 • Helichrysum Italicum [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Immortelle ekologisk Grand Cru

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Immortelle ekologisk Grand Cru

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: