Alva Original alva Tea Tree Oil

Den allra bästa kvaliteten!

 • För aromlampor
 • För resan
 • För människor och djur

 • Vegan
 • 66 kr 74 kr -11%(660 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 06. december: Beställ idag innan 07:00.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: ALV-6111, Innehåll: 10 ml

EAN: 4013640061115

 • För aromlampor
 • För resan
 • För människor och djur

 • Vegan
10 ml: 66 kr (660 kr / 100 ml)
20 ml: 93 kr (465 kr / 100 ml)
50 ml: 172 kr (344 kr / 100 ml)
100 ml: 317 kr (317 kr / 100 ml)

Beskrivning

En produkt för varje hushåll och varje resa.

Rabatt: 10% & mer, 20% & mer
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: Alva
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Teträd

Ingredienser (INCI)

 • Mealeuca Alternifolia Oil
 • Limonene [1]
 • Linalool [1]
 1. från naturliga eteriska oljor

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om Original alva Tea Tree Oil

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för Original alva Tea Tree Oil

170 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
232 (67%)
4 stjärnor
69 (20%)
3 stjärnor
27 (7%)
2 stjärnor
5 (1%)
1 Stjärnor
12 (3%)

345 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 170 recensioner tillgängliga på andra språk.