Acorelle Discovery Eau de Parfum Doftset

För en sensuell upptäcktsresa

283 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 set

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • 3x dynamiska parfymer à 2 ml
 • 3x balanserande parfymer à 2 ml
 • 3x lugnande parfymer à 2 ml

Artikelnr.: XBV-ACO-923960, Innehåll: 1 set, EAN: 3700343023960

Beskrivning

Parfymsetet Discovery erbjuder nio olika dofter att testa eller att ge bort. De tillhör tre doftfamiljer (stimulerande, balanserande och lugnande) och erbjuder sensuella, lukt-terapeutiska egenskaper. Låt dig förföras av de noggrant sammansatta aromerna!

Lugnande dofter:

 • Envolée de Néroli: djupt avslappnande och lugnande.
 • Lotus Blanc: ger lugn och avkoppling.
 • Sublime Tubéreuse: rogivande och främjar lugn.

Stimulerande dofter:

 • Velvet Rose: främjar entusiasm och självkänsla.
 • Absolute Tiaré: bjuder in dig till att släppa taget och inre harmoni.
 • Douceur Vanillée: ger en behaglig känsla.

Balanserande dofter:

 • Tendre Patchouli: ökar självförtroendet och väcker sensualitet.
 • Sous la Canopée: ger motivation, styrka och driv.
 • Jardin des Thés: ger liv och positiv energi.
Produkttyper: Parfymer
Varumärken: Acorelle
Doftnoter: Fräsch
Ingredienser (INCI)

Absolu Tiaré

 • Alcohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • Benzyl Benzoate
 • cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Benzyl Alcohol
 • Isoeugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 1. hergestellt aus natürlichen Zutaten
 2. aus biologischem Anbau

Lotus Blanc

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Limonene
 • Linalool
 • Citronellol
 • Citral
 • Hexyl Cinnamal
 • Geraniol
 • Benzyl Salicylate
 • Coumarin
 • cinnamyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Isoeugenol
 • benzyl cinnamate
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Eugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Douceur Vanillée

 • Alcohol [1]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Citronellol
 • Linalool
 • Geraniol
 • Limonene
 • cinnamyl Alcohol
 • Eugenol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • Coumarin
 • benzyl cinnamate
 • Citral
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Envolée de Neroli

 • Alcohol [1]
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • cinnamyl Alcohol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Cinnamal
 • Citronellol
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Citral
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Tendre Patchouli

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • cinnamyl Alcohol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Cinnamal
 • Citronellol
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Citral
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Jardin des Thés

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Coumarin
 • cinnamyl Alcohol
 • Citronellol
 • Benzyl Salicylate
 • Hexyl Cinnamal
 • Citral
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau

Sublime Tubereuse

 • Alcohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Limonene
 • Linalool
 • Benzyl Benzoate
 • Hexyl Cinnamal
 • Eugenol
 • cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Geraniol
 • Benzyl Alcohol
 • Citral
 • Farnesol
 • Benzyl Salicylate
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau

Velvet Rose

 • Alcohol [1]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Geraniol
 • cinnamyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citronellol
 • Hexyl Cinnamal
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Benzyl Salicylate
 • Farnesol
 • Benzyl Alcohol
 • Eugenol
 • Citral
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P235 - Förvaras svalt.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, släckpulver eller vattenspray för att släcka.
 • P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H312 - Skadligt vid hudkontakt.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH 208 - Innehåller eteriska oljekomponenter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P235 - Förvaras svalt.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, släckpulver eller vattenspray för att släcka.
 • P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH 208 - Innehåller eteriska oljekomponenter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för Acorelle Discovery Eau de Parfum Doftset

6 kundrecensioner i alla språk

3,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (30%)
4 stjärnor
2 (20%)
3 stjärnor
2 (20%)
2 stjärnor
1 (10%)
1 Stjärnor
2 (20%)

10 recensioner
1 kundrecension på svenska
6 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder