Acorelle Discovery Eau de Parfum Doftset

För en sensuell upptäcktsresa

276 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 set

Leverans senast torsdag, 06. april om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 3x dynamiska parfymer à 2 ml
 • 3x balanserande parfymer à 2 ml
 • 3x lugnande parfymer à 2 ml

Artikelnr.: XBV-ACO-923960, Innehåll: 1 set, EAN: 3700343023960

Beskrivning

Parfymsetet Discovery erbjuder nio olika dofter att testa eller att ge bort. De tillhör tre doftfamiljer (stimulerande, balanserande och lugnande) och erbjuder sensuella, lukt-terapeutiska egenskaper. Låt dig förföras av de noggrant sammansatta aromerna!

Lugnande dofter:

 • Envolée de Néroli: djupt avslappnande och lugnande.
 • Lotus Blanc: ger lugn och avkoppling.
 • Sublime Tubéreuse: rogivande och främjar lugn.

Stimulerande dofter:

 • Velvet Rose: främjar entusiasm och självkänsla.
 • Absolute Tiaré: bjuder in dig till att släppa taget och inre harmoni.
 • Douceur Vanillée: ger en behaglig känsla.

Balanserande dofter:

 • Tendre Patchouli: ökar självförtroendet och väcker sensualitet.
 • Sous la Canopée: ger motivation, styrka och driv.
 • Jardin des Thés: ger liv och positiv energi.
För vem: För henne
Produkttyper: Parfymer, Produktpaket
Varumärken: Acorelle
Egenskaper: Vegan
Certifikat: ECOCERT - Cosmos Organic, Cosmébio - COSMOS ORGANIC
Ingredienser (INCI)

Absolu Tiaré

 • Alcohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • Benzyl Benzoate
 • cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Benzyl Alcohol
 • Isoeugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 1. hergestellt aus natürlichen Zutaten
 2. aus biologischem Anbau

Lotus Blanc

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Limonene
 • Linalool
 • Citronellol
 • Citral
 • Hexyl Cinnamal
 • Geraniol
 • Benzyl Salicylate
 • Coumarin
 • cinnamyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Isoeugenol
 • benzyl cinnamate
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Eugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Douceur Vanillée

 • Alcohol [1]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Citronellol
 • Linalool
 • Geraniol
 • Limonene
 • cinnamyl Alcohol
 • Eugenol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • Coumarin
 • benzyl cinnamate
 • Citral
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Envolée de Neroli

 • Alcohol [1]
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • cinnamyl Alcohol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Cinnamal
 • Citronellol
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Citral
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Tendre Patchouli

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • cinnamyl Alcohol
 • Hexyl Cinnamal
 • Benzyl Benzoate
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Cinnamal
 • Citronellol
 • Benzyl Alcohol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Citral
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus kontrolliert biologischem Anbau

Jardin des Thés

 • Alcohol [1]
 • hamamelis virginiana (witch hazel) leaf water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Coumarin
 • cinnamyl Alcohol
 • Citronellol
 • Benzyl Salicylate
 • Hexyl Cinnamal
 • Citral
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau

Sublime Tubereuse

 • Alcohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • citrus aurantium amara (bitter orange) flower water [2]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Limonene
 • Linalool
 • Benzyl Benzoate
 • Hexyl Cinnamal
 • Eugenol
 • cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Geraniol
 • Benzyl Alcohol
 • Citral
 • Farnesol
 • Benzyl Salicylate
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau

Velvet Rose

 • Alcohol [1]
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Parfum (Fragrance)
 • Linalool
 • Limonene
 • Geraniol
 • cinnamyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citronellol
 • Hexyl Cinnamal
 • benzyl cinnamate
 • Coumarin
 • Benzyl Salicylate
 • Farnesol
 • Benzyl Alcohol
 • Eugenol
 • Citral
 • Isoeugenol
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P235 - Förvaras svalt.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, släckpulver eller vattenspray för att släcka.
 • P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H312 - Skadligt vid hudkontakt.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH 208 - Innehåller eteriska oljekomponenter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P235 - Förvaras svalt.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, släckpulver eller vattenspray för att släcka.
 • P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH 208 - Innehåller eteriska oljekomponenter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Frågor & svar om Acorelle Discovery Eau de Parfum Doftset

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för Acorelle Discovery Eau de Parfum Doftset

5 kundrecensioner i alla språk

3,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (33%)
4 stjärnor
2 (22%)
3 stjärnor
1 (11%)
2 stjärnor
1 (11%)
1 Stjärnor
2 (22%)

9 recensioner
1 kundrecension på svenska
5 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: