STYX Doftblandning "Vintermagi" - Winter Edition

Juldofter för ditt hem

142 kr

(14.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast fredag, 10. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

Bara 9 styck kvar på lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Med kryddnejlika & kanelolja
 • Perfekt för aromalampan
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: STX-16307, Innehåll: 10 ml, EAN: 9004432163075

Beskrivning

En populär och familjär, feel-good doft. Perfekt för aromalampan.

Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: STYX
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Örter & kryddor

Ingredienser (INCI)

 • Parfum (Fragrance)
 • Cinnamal
 • Eugenol
 • Cinnamomum zeylanicum bark oil
 • Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil
 • Linalool
 • Coumarin
 • Cinnamomum Cassia (Cinnamon) Leaf Oil

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Kasta innehållet/behållaren på en lämplig återvinnings- eller avfallsanläggning.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H312 - Skadligt vid hudkontakt.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Doftblandning "Vintermagi" - Winter Edition

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för STYX Doftblandning "Vintermagi" - Winter Edition

Liknande produkter: