Primavera Bastudoft Eukalyptus & Pepparmint, eko

Underbar doftkombination

207 kr

(2.070 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 100 ml

Leverans fredag, 15. december

I lager från 11. december

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 186 kr / st. -10%

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För kropp & sinnen
 • Vitaliserande
 • Klargörande & uppfriskande

Artikelnr.: PRIM-75252, Innehåll: 100 ml, EAN: 4086900752528

Beskrivning

Kombinationen med eteriska oljor av eukalyptus och pepparmynta gör varje bastubad till en ännu mer intensiv upplevelse. Den uppfriskande doften av mynta fräschar upp både kropp och sinne.

Användning:

 • Blanda 10-25 ml (ca 2-5 kapslar) av produkten med 1 liter vatten.
 • Applicera 1-2 skopor av blandningen på de varma stenarna.
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Eukalyptus, Mint/mintaktig
Certifikater: IHTK fri från djurförsök
Ingredienser
 • Alkohol [1]
 • Vatten
 • Eukalyptus globulus [1]
 • Pepparmint
 • Isop [1]
 • bl.a.
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Bastudoft Eukalyptus & Pepparmint, eko

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: