Primavera Bastudoft Eukalyptus & Pepparmint, eko

Underbar doftkombination

202 kr

(2.020 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 100 ml

Leverans senast fredag, 10. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 191 kr / st. -5%

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För kropp & sinnen
 • Vitaliserande
 • Klargörande & uppfriskande

Artikelnr.: PRIM-75252, Innehåll: 100 ml, EAN: 4086900752528

Beskrivning

Kombinationen med eteriska oljor av eukalyptus och pepparmynta gör varje bastubad till en ännu mer intensiv upplevelse. Den uppfriskande doften av mynta fräschar upp både kropp och sinne.

Användning:

 • Blanda 10-25 ml (ca 2-5 kapslar) av produkten med 1 liter vatten.
 • Applicera 1-2 skopor av blandningen på de varma stenarna.
Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Mintig, Eukalyptus
Certifikat: IHTK djurförsöksfri

Ingredienser

 • Alkohol [1]
 • Vatten
 • Eukalyptus globulus [1]
 • Pepparmint
 • Isop [1]
 • bl.a.
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Primavera Bastudoft Eukalyptus & Pepparmint, eko

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Bastudoft Eukalyptus & Pepparmint, eko

Liknande produkter: