La Saponaria Timjan Eterisk Olja

Ångdestillerad essens av Thymus vulgaris

Ny!

151 kr

(15.100 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast måndag, 17. oktober om du beställer senast fredag klockan 07:00.

Bara 9 styck kvar på lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Fräsch, aromatisk & balsamisk doft
 • Som rumsdoft
 • För DIY-kosmetika
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: LAS-OE028M010, Innehåll: 10 ml, EAN: n/a

Beskrivning

Den karakteristiska, friska, aromatiska och balsamiska doften av den eteriska timjanoljan är populär som rumsdoft och inom aromaterapi. Som en tillsats till hemgjord kosmetika är den värderad för sina balanserande egenskaper och används främst för oren hud. Den är också bra i schampon för fett hår.

Användning:

 • Lägg några droppar i diffusern eller i aromalampan och använd den för att dofta ditt hem.
 • Kan också läggas till hemmagjorda kosmetika (krämer, masker eller tvål).
Rabatt: 10% & mer
Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: La Saponaria
Egenskaper: Vegan
Dofter : Örter & kryddor

Ingredienser (INCI)

 • Thymus vulgaris leaf oil

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om La Saponaria Timjan Eterisk Olja

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för La Saponaria Timjan Eterisk Olja

Liknande produkter: