farfalla Sov Gott Godnatt Aromblandning

En mild & härlig komposition

130 kr

(26.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast tisdag, 04. april om du beställer senast torsdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Perfekt för kvällen
 • Med lavendel, vanilj & apelsin
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-amssgn, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019804

Beskrivning

Med denna aromblandning kan du varva ner och njuta av kvällen. Med eteriska oljor av lavendel, vaniljextrakt, bergamott, apelsin och tonkaböna.

Användning: Lägg några droppar i en aromalampa, diffuser, inhalationsstift eller på en aromasten.

Teman - Farfalla: Sov gott
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Lavender
Ingredienser
 • Lavendel
 • Vanilj extrakt
 • Bergamott
 • Apelsin
 • Tonkabönor
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Frågor & svar om farfalla Sov Gott Godnatt Aromblandning

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Sov Gott Godnatt Aromblandning

2 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: