farfalla Vilda bergslavender

En sällsynt skatt

 • Från vild skörd
 • Den bästa lavendeloljan
 • vegan
 • 107 kr (2.140 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 06. december: Beställ innan onsdag kl. 07:00.

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxwildbgc, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534014809

 • Från vild skörd
 • Den bästa lavendeloljan
 • vegan

Beskrivning

Vild lavendel växer mellan 900 och 1800 höjdmeter och är en liten och obetydlig växt jämfört med den odlade sorten, men ger den bästa kvaliteten på lavendelolja. Den intensiva solen och hårda förhållanden som växten växer i ger den här essentiella oljan enorm kraft och söt, kryddig doft. Skörden är extremt svår: våra ekologiska bönder måste vandra långa sträckor.

 • Ursprung: Frankrike
 • Del av plantan som används: Blommkluster
 • Produktion: Ångdestillation
 • Botaniskt namn: Lavand. angustifolia ssp. angust.
Teman - Farfalla: Skonsamt avkopplande
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Lavender
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract [1]
 1. från kontrollerad biologisk vildsamling

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om farfalla Vilda bergslavender

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Vilda bergslavender

12 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
18 (72%)
4 stjärnor
3 (12%)
3 stjärnor
4 (16%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

25 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 12 recensioner tillgängliga på andra språk.