farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol, 5 ml

En mångsidig växt med power

128 kr 171 kr -25%

(25.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 26. april om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 3 endast 119 kr / st. -30%

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Örtig-söt doft
 • Ger värme, mod & styrka
 • Stödjer koncentrationen
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxthymlb, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011211

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
Organic Chemotyp Thyme Linalol - 5 ml 128 kr (25.600 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 653 kr
Totalpris: 781 kr
Beskrivning

Tymian av linalool-typ anses vara mild, tillsammans med de av geraniol och thujanol. Medelhavsväxten föredrar steniga jordar i soliga lägen. Den odlades i klosterträdgårdar av munkar på grund av dess mångsidiga användningsområden. Särskilt under hösten och vintern är denna timjanprodukt den perfekta följeslagaren.

Användning:

 • Rumsdoft och personlig aromaterapi.

Obs: För användning inom aromaterapi, se speciallitteratur.

Tips: Blanda 2 droppar med 10 ml ekologisk hudvårdsolja och gnid in på bröstkorgen före sänggåendet.

Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser (INCI)
 • thymus vulgaris
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol

8 kundrecensioner i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
14 (93%)
4 stjärnor
1 (6%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

15 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 8 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder