farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol

En mångsidig växt med power

151 kr 178 kr -15%

(30.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast torsdag, 28. september om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 142 kr / st. -20%

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Örtig-söt doft
 • Ger värme, mod & styrka
 • Stödjer koncentrationen
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxthymlb, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011211

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
Organic Chemotyp Thyme Linalol - 5 ml 151 kr (30.200 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 646 kr
Totalpris: 797 kr
Beskrivning

Tymian av linalool-typ anses vara mild, tillsammans med de av geraniol och thujanol. Medelhavsväxten föredrar steniga jordar i soliga lägen. Den odlades i klosterträdgårdar av munkar på grund av dess mångsidiga användningsområden. Särskilt under hösten och vintern är denna timjanprodukt den perfekta följeslagaren.

Användning:

 • Rumsdoft och personlig aromaterapi.

Obs: För användning inom aromaterapi, se speciallitteratur.

Tips: Blanda 2 droppar med 10 ml ekologisk hudvårdsolja och gnid in på bröstkorgen före sänggåendet.

Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Ingredienser (INCI)
 • thymus vulgaris
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P330 - Skölj munnen.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Chemotyp Thyme Linalol

8 kundrecensioner i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
14 (93%)
4 stjärnor
1 (6%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

15 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 8 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter: