farfalla Organic Sweet Orange

Avkopplande och upplyftande

 • Naturlig och hög kvalitet
 • Driver bort oro
 • Uppfriskande doft
 • 63 kr 70 kr -10%(630 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ innan onsdag kl. 06:30.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxoransb, Innehåll: 10 ml

EAN: 7612534010931

 • Naturlig och hög kvalitet
 • Driver bort oro
 • Uppfriskande doft
10 ml: 63 kr (630 kr / 100 ml)
50 ml: 262 kr (524 kr / 100 ml)

Beskrivning

Denna söta, härliga eteriska olja har en avkopplande effekt. Den är upplyftande och hjälper att få bort bekymmer. Appelsin oljan skapar en trevlig atmosfär och känsla av välbefinnande samtidigt som den har uppfriskande och energibesparande egenskaper.

Varning: Denna oljan ökar hudens ljuskänslighet!

 • Ursprung: Argentina
 • Del av plantan som används: Skal
 • Typ av produktion: kallpressning
 • Botaniskt namn: Citrus sinensis
Rabatt: 10% & mer
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Citrusdofter
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Organic Sweet Orange

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för farfalla Organic Sweet Orange

12 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
27 (61%)
4 stjärnor
14 (31%)
3 stjärnor
2 (4%)
2 stjärnor
1 (2%)
1 Stjärnor
0 (0%)

44 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 12 recensioner tillgängliga på andra språk.