farfalla Organic Sweet Orange

Uppmuntrande och avkopplande

94 kr

(9.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast torsdag, 30. mars om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Naturlig & hög kvalitet
 • Driver bort oro
 • Uppfriskande doft

Artikelnr.: FAR-xxoransb, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010931

Ofta köpt tillsammans med farfalla Doftlampa Junior

farfalla Organic Sweet Orange - 10 ml farfalla Doftlampa Junior - Reserv Värmeljushållare
farfalla Organic Sweet Orange - 10 ml 94 kr (9.400 kr / l)
farfalla Doftlampa Junior 75 kr
Totalpris: 169 kr
Beskrivning

Denna söta, härliga eteriska olja har en avkopplande och upplyftande effekt. Apelsinoljan skapar en trevlig atmosfär samtidigt som den har uppfriskande och energibesparande egenskaper.

Varning: Denna oljan ökar hudens ljuskänslighet!

 • Ursprung: Argentina
 • Del av plantan som används: Skal
 • Typ av produktion: kallpressning
 • Botaniskt namn: Citrus sinensis
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Citrusdofter
Certifikat: ECOCERT
Ingredienser (INCI)
 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P362 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P363 - Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, släckpulver eller vattenspray för att släcka.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Organic Sweet Orange

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Sweet Orange

12 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
28 (62%)
4 stjärnor
14 (31%)
3 stjärnor
2 (4%)
2 stjärnor
1 (2%)
1 Stjärnor
0 (0%)

45 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 12 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: