farfalla Organic Lavandin Super

För ett trevligt inomhusklimat

94 kr

(9.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast torsdag, 30. mars om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Lätt bitter doft
 • Aktiverar & upplivar
 • Från olika typer av lavendel
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxlavab, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010641

Ofta köpt tillsammans med farfalla Doftlampa Junior

farfalla Organic Lavandin Super - 10 ml farfalla Doftlampa Junior - Reserv Värmeljushållare
farfalla Organic Lavandin Super - 10 ml 94 kr (9.400 kr / l)
farfalla Doftlampa Junior 75 kr
Totalpris: 169 kr
Beskrivning

Lavandin kommer från korsningen av de finaste typerna av lavendel som odlas i stor skala i södra Frankrike. Blommorna är större och tätare än verklig lavendel och dess doft är lite syrlig. Emellertid innehåller den essentiella lavendeloljan en högre andel kamfer vilket ger den mer aktiverande än avkopplande egenskaper.

Användning: För rumsdoft och personlig aromvård.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi.

Teman - Farfalla: Skonsamt avkopplande
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Lavender
Ingredienser (INCI)
 • lavendula hybrida super
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P330 - Skölj munnen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Organic Lavandin Super

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Lavandin Super

24 kundrecensioner i alla språk

4,4 av 5 stjärnor
5 stjärnor
29 (56%)
4 stjärnor
13 (25%)
3 stjärnor
7 (13%)
2 stjärnor
2 (3%)
1 Stjärnor
0 (0%)

51 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 24 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: