farfalla Organic Lavandin Super, 10 ml

För ett trevligt inomhusklimat

98 kr

(9.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Lätt bitter doft
 • Aktiverar & upplivar
 • Från olika typer av lavendel
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxlavab, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010641

Ofta köpt tillsammans med farfalla Doftlampa Junior

farfalla Organic Lavandin Super - 10 ml farfalla Doftlampa Junior - Reserv Värmeljushållare
farfalla Organic Lavandin Super - 10 ml 98 kr (9.800 kr / l)
farfalla Doftlampa Junior 98 kr
Totalpris: 196 kr
Beskrivning

Lavandin kommer från korsningen av de finaste typerna av lavendel som odlas i stor skala i södra Frankrike. Blommorna är större och tätare än verklig lavendel och dess doft är lite syrlig. Emellertid innehåller den essentiella lavendeloljan en högre andel kamfer vilket ger den mer aktiverande än avkopplande egenskaper.

Användning: För rumsdoft och personlig aromvård.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi.

Teman - Farfalla: Skonsamt avkopplande
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Doftnoter: Lavendel
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser (INCI)
 • lavendula hybrida super
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P330 - Skölj munnen.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Lavandin Super

24 kundrecensioner i alla språk

4,4 av 5 stjärnor
5 stjärnor
32 (59%)
4 stjärnor
13 (24%)
3 stjärnor
7 (12%)
2 stjärnor
2 (3%)
1 Stjärnor
0 (0%)

54 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 24 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder