farfalla Organic Arabian Frankincense, 5 ml

Stödjer inre lugn

142 kr 158 kr -10%

(28.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 26. april om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Träig doft
 • Rengör och skyddar
 • Också perfekt för kosmetika

Artikelnr.: FAR-xxweihab, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011310

Ofta köpt tillsammans med farfalla Doftlampa Junior

farfalla Organic Arabian Frankincense - 5 ml farfalla Doftlampa Junior - Reserv Värmeljushållare
farfalla Organic Arabian Frankincense - 5 ml 142 kr (28.400 kr / l)
farfalla Doftlampa Junior 81 kr
Totalpris: 223 kr
Beskrivning

Frankincense har en tusenårig tradition i många kulturer och dess betydelse har förblivit oförändrad fram till idag. Dess rengöringsegenskaper används fortfarande i kyrkor och tempel. Den eteriska oljan har en lugnande effekt vilket gör den perfekt för meditationer och lugna stunder. Den kan också användas i hudvård för rynkor och avaktiverad hud.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi!

Tips:

 • Som en mild rumsdoft för att stödja meditation.
 • För rengöring av luft vid byte av lägenheter och dåliga vibrationer.
Teman - Farfalla: Vara skyddad
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikater: ECOCERT, Vegan utan certifikat
Ingredienser (INCI)
 • boswellia carterii (frankincense)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Arabian Frankincense

8 kundrecensioner i alla språk

4,2 av 5 stjärnor
5 stjärnor
12 (63%)
4 stjärnor
3 (15%)
3 stjärnor
2 (10%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
2 (10%)

19 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 8 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder