farfalla Neroli Orange Blossom ekologisk Grand Cru

Doftande som en blommande citruslund

301 kr 355 kr -15%

(301.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 ml

Leverans senast måndag, 11. december om du beställer idag senast 09:30.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 284 kr / st. -20%

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Vårdar torr & känslig hud
 • Berusande doft
 • För avkoppling
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxnerobgc1, Innehåll: 1 ml, EAN: 7612534014861

Beskrivning

Denna eteriska olja kommer från apelsinblommor och fyller snabbt alla rum med en berusande och övertygande doft. Den är ideal för vård av torr och känslig hud och ger avslappning. Den perfekta doften för att släppa taget om rädslor.

Teman - Farfalla: Skonsamt avkopplande
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Doftnoter: Blommig
Ingredienser (INCI)
 • citrus aurantium ssp. aurant [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Neroli Orange Blossom ekologisk Grand Cru

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: