farfalla Handhygienvårdsspray

För pålitlig rengöring

 • För alla hudtyper
 • Perfekt för resande fot
 • Med alkohol
 • Vegan
  Vegan
 • 99 kr 117 kr -15%(132 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 24. maj: Beställ innan onsdag kl. 06:30.

innehåll: 75 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-dsakha, Innehåll: 75 ml

EAN: 7612534100687

 • För alla hudtyper
 • Perfekt för resande fot
 • Med alkohol
 • Vegan
  Vegan

Beskrivning

Med denna spray rengörs händerna pålitligt när som helst och var som helst när vatten och tvål inte finns till hands. De innehållande eteriska oljorna från ravintsara, tea tree, citron och pepparmynta har antibakteriella egenskaper och en effektiv klaragörande effekt. Samtidigt lugnar roshydrolat huden och bryr sig om stressade händer. Perfekt för på resande fot.

Användning: Spraya några sprayer direkt på de inre och yttre ytorna på båda händerna och fördela väl.

Rabatt: 10% & mer
Teman - Farfalla: Immunförsvar
Produkttyper: Handvård
Hudtyp: För alla hudtyper
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad, Alkoholhaltig
Dofter : Citrusdofter, Teträd, Mintig

Ingredienser

 • Alkohol [1]
 • Rosbladvatten [1]
 • Glyzerin
 • Vatten
 • Rädisorotextrakt
 • Essential Oils
 1. från kontrollerad organisk odling.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om farfalla Handhygienvårdsspray

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för farfalla Handhygienvårdsspray