farfalla Gently Relaxed Scent Charm Gift Set

Delikat doftande och graciös

 • 1 x Fragrance charm
 • 1 x Anti-stress Rose Aroma Blend, 5 ml
 • 5 x Colourful scented felts
 • Vegan
  Vegan
 • 287 kr

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager - Limited Edition

Leverans fredag, 10. december: Beställ innan måndag kl. 07:00.

Sista chansen för julbeställningar: Beställ senast den tis, 14. dec kl. 23:59. Klicka här för mer detaljer

innehåll: 1 set

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-setamsaas, Innehåll: 1 set

EAN: 7612534283700

 • 1 x Fragrance charm
 • 1 x Anti-stress Rose Aroma Blend, 5 ml
 • 5 x Colourful scented felts
 • Vegan
  Vegan

Beskrivning

Doftcharm från farfalla följer med dig hela dagen och bevarar lugn och lugn. Detta charmiga smycke låter dig bära doften med dig oavsett var du är.

Användarinstruktioner:

 • Strö 1-2 droppar av aromblandningen eller eterisk olja på en filt, lägg filten i hänget och fäst den.

Innehåll:

 • Doft charm: metall med velourband (80 cm)
 • Anti-stress Rose Aroma Blend: En blommig blandning bestående av ros, ros geranium, rosenträ och bergamott som ger styrka och inre lugn.
 • Colorful scented felt: Abrobs doften - finns i olika färger.
Produkttyper: Produktpaket
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Blommig, Ros

Ingredienser

 • Rose
 • Rosengeranie
 • Rosträd
 • Bergamott
 • bl.a.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särksild behandling (se... på etiketten).
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Gently Relaxed Scent Charm Gift Set

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Gently Relaxed Scent Charm Gift Set