farfalla Ekologisk Bergtall

Perfekt som bastuolja

81 kr

(16.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5ml

Leverans senast torsdag, 30. mars om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Skyddar och stärker
 • Ger motstånd och vitalitet
 • Optimal för luftrengöring
 • Vegan
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxlatsb5, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534013277

Ofta köpt tillsammans med farfalla Spiral doftsten, glaserad botten

farfalla Ekologisk Bergtall - 5ml farfalla Spiral doftsten, glaserad botten - 1 st.
farfalla Ekologisk Bergtall - 5ml 81 kr (16.200 kr / l)
farfalla Spiral doftsten, glaserad botten 70 kr
Totalpris: 151 kr
Beskrivning

I höjd strax nedanför trädgränsen, där bergssluttningarna är branta och levnadsförhållandena karga trivs bergstallen. Den har anpassat sig perfekt till sin miljö, är motståndskraftig och robust. Dess eteriska olja fångar dessa egenskaper och fungerar sålunda skyddande, uppfriskande och ger motstånd och vitalitet. Perfekt för rengöring av rumsluften eller som tillsats för bastuinfusion.

 • Ursprung: Österrike
 • Växtdel: Grenar
 • Produktionsmetod: Ångdestillation
 • Botaniskt namn: Pinus mugo pumillo
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Ingredienser (INCI)
 • pinus mugo pumilio
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Ekologisk Bergtall

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk Bergtall

1 kundrecension i alla språk

4,2 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (33%)
4 stjärnor
3 (50%)
3 stjärnor
1 (16%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: