farfalla Ekologisk Bergamott, 10 ml

Den naturliga essensen från citrusfrukten

186 kr

(18.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast måndag, 03. juni om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Underbart syrlig-söt doft
 • Kallpressad
 • För rumsdoft & aromaterapi

Artikelnr.: FAR-xxbergab, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010115

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Ekologisk Bergamott - 10 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Ekologisk Bergamott - 10 ml 186 kr (18.600 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 630 kr
Totalpris: 816 kr
Beskrivning

Bergamott växer i intensivt solkyssta regioner i Italien. Farfallas eteriska olja kommer från ett litet kooperativ som kallpressar citrusskalet för att producera en utsökt ekologisk olja. Dess fruktiga, syrliga men ändå söta arom är särskilt behaglig och idealisk för användning som rumsdoft och aromaterapi.

OBS: Bergamottolja har en stark fotosensibiliserande effekt, använd inte i solen och använd framför allt inte outspädd!

 • Ursprung: Italien
 • Växtdel: skal
 • Utvinningsmetod: Kallpressning
 • Botaniskt namn: Citrus aurant. bergamia
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Unisex
Doftnoter: Citrus/citrusaktig
Certifikater: AIAB, Vegan utan certifikat
Varning: Efter applicering ska kroppsdelarna skyddas mot direkt solljus.
Ingredienser (INCI)
 • Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk Bergamott

7 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
12 (85%)
4 stjärnor
1 (7%)
3 stjärnor
1 (7%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

14 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 7 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder