farfalla Doftblandning Joy of Life

Glad och munter!

 • Fruktig och mjuk doft
 • Förbättrar ditt humör
 • Som rumsdoft
 • Vegan

 • Vegan
 • 96 kr 107 kr -10%(1.920 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ innan onsdag kl. 06:30.

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-amlfli, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534019583

 • Fruktig och mjuk doft
 • Förbättrar ditt humör
 • Som rumsdoft
 • Vegan

 • Vegan

Beskrivning

Denna fruktiga, varma och mjuka doftblandningen från Farfalla är mild, rund och mycket glad. Den hjälper till att höja humöret när det behövs. Eller helt enkelt bara så där - av ren livsglädje!

Användning: I doftlampan, i vardagsrum, mottagning, kontor mm.

Rabatt: 10% & mer
Teman - Farfalla: Livsglädje
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad

Ingredienser

 • Apelsin
 • Jasmin
 • Neroli
 • Ylang Ylang
 • Bergamott
 • bl.a.

Om doftblandningarna

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Doftblandning Joy of Life

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för farfalla Doftblandning Joy of Life

5 kundrecensioner i alla språk

4,2 av 5 stjärnor
5 stjärnor
5 (45%)
4 stjärnor
3 (27%)
3 stjärnor
3 (27%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

11 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.