farfalla Doftblandning Joy of Life, 5 ml

Glad och munter!

143 kr

(28.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast onsdag, 19. juni om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Fruktig och mjuk doft
 • Förbättrar ditt humör
 • Som rumsdoft
 • Vegan
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-amlfli, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019583

Beskrivning

Denna fruktiga, varma och mjuka doftblandningen från Farfalla är mild, rund och mycket glad. Den hjälper till att höja humöret när det behövs. Eller helt enkelt bara så där - av ren livsglädje!

Användning: I doftlampan, i vardagsrum, mottagning, kontor mm.

Teman - Farfalla: Livsglädje
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser
 • Apelsin
 • Jasmin
 • Neroli
 • Ylang Ylang
 • Bergamott
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Doftblandning Joy of Life

5 kundrecensioner i alla språk

4,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (50%)
4 stjärnor
3 (25%)
3 stjärnor
3 (25%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

12 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder