Essentiq Lime & Pear Diffuser

Fruktig doft för en känsla av välbefinnande i hemmet

234 kr

(936 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 250 ml

Leverans senast onsdag, 14. december om du beställer senast onsdag klockan 07:00.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Söt och fräsch
 • Blommig i hjärtnoten
 • Högkoncentrerad rumsdoft
 • För mer än 3 månader
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: ESS-8106, Innehåll: 250 ml, EAN: 3830059800330

Beskrivning

Det första doftmolnet, huvudnoten, ger sötman av päron och fräschheten av lime till ditt hem. Med hjärtnotet stiger doften av nektarinblommar och vit jasmin och från djupet av basnoten muskotnöt.

Högkoncentrerad rumsdoft. Innehållet varar i mer än 3 månader.

Användning:

 • Byt ut korkproppen på flaskan med träförslutningen och sätt in några rottingpinnar i rumsdoften.
 • För att intensifiera doften kan du ta ut pinnarna ur flaskan och sätta in dem upp och ner igen.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Pinnarna är gjorda av naturlig och oblekt rotting; träförslutningen är certifierat hållbart skogsbruk.

Doftpyramid:

 • Huvudnot: päron, lime
 • Hjärtnot: nektarinblomma, vit jasmin
 • Basnot: muskotnöt

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Essentiq
Egenskaper: Vegan, Plastfri

Ingredienser

 • 82Procent Alkohol
 • 3Procent Vatten
 • Parfum (Fragrance)
 • Coumarin
 • Limonene

Vad är en doftpyramid?

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Essentiq Lime & Pear Diffuser

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för Essentiq Lime & Pear Diffuser

15 kundrecensioner i alla språk

4,1 av 5 stjärnor
5 stjärnor
9 (45%)
4 stjärnor
6 (30%)
3 stjärnor
3 (15%)
2 stjärnor
2 (10%)
1 Stjärnor
0 (0%)

20 recensioner
1 kundrecension på svenska
15 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: