The Handmade Soap Company Diffuser - Doftpinnar

Doftande & dekorativ

383 kr

(Alla priser inkl. moms. - plus fraktkostnader)

doft: Lavender, Rosemary, Thyme & Mint

Leverans senast torsdag, 06. april om du beställer senast måndag klockan 09:15.

Bara 6 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Lämplig för alla rum
 • Doften håller i 4 månader
 • Olika dofter

Artikelnr.: PUR-LRTM, Innehåll: 1 set

Beskrivning

Doftpinnarna sprider en skonsamt inbjudande doft baserad på en naturlig eterisk oljeblandning. De är också ett snyggt dekorativ pjäs i det vackert dekorerade apotekarglaset.

Användning:

 • Ta bort korken och placera pinnarna i den bärnstensfärgade glasflaskan.
 • Vänta några minuter tills pinnarna absorberar en del av doften.
 • Vänd dem sedan upp och ner och sätt tillbaka de torra ändarna i flaskan.
 • Oljan rör sig sakta upp genom pinnarna och börjar sprida doften.
 • Vänd på pinnarna då och då för att fräscha upp doften.

Obs: Tvätta alltid händerna noggrant efter du har rört vid pinnarna.

Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: The Handmade Soap Company
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Certifikat: ECOCERT, Leaping Bunny, Vegan Society
Diffuser - Doftpinnar
 • Isopropylidene Glycerol
 • Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
 • lavandula hybrida (lavandin) oil
 • Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil
 • Thymus vulgaris (Thyme) oil
 • Mentha spicata (Spearmint) Oil
 • Cinnamomum Camphora (Camphor) Oil
 • Salvia Officinalis (Sage) Oil
 • Parfum (Fragrance)
 • Limonene
 • Linalool
Säkerhets- och varningsanvisningar

Diffuser - Doftpinnar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H228 - Brandfarligt fast ämne.

Frågor & svar om The Handmade Soap Company Diffuser - Doftpinnar

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för The Handmade Soap Company Diffuser - Doftpinnar

Liknande produkter: