farfalla Virginia Cedarwood

Stärka din energi

 • Vildvuxen
 • Ökar din energi
 • Effektiv mot insekter

 • Vegan
 • 70 kr (700 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans torsdag, 05. augusti: Beställ innan måndag kl. 06:30.

innehåll: 10 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxzedes, Innehåll: 10 ml

EAN: 7612534011389

 • Vildvuxen
 • Ökar din energi
 • Effektiv mot insekter

 • Vegan

Beskrivning

Detta starkt doftade rött trä är känt i hela världen som "rött cederträ" men tillhör egentligen cypressfamiljen. Det är extremt populärt eftersom det kan användas som insektsmedel. Doften av oljan är lik ceder men lite tjärare och starkare.

Undvik under graviditet och spädbarn!

 • Ursprung: USA
 • Anläggningsdel som används: Trä
 • Produktionsmetod: Ångdestillation
 • Botaniskt namn: Juniperus virginiana
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan

Ingredienser (INCI)

 • Juniperus virginiana (Cedarwood)

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Virginia Cedarwood

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för farfalla Virginia Cedarwood

3 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
11 (73%)
4 stjärnor
3 (20%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (6%)
1 Stjärnor
0 (0%)

15 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.