farfalla Uppfriskande aromablandning citron

För trötta sinnen och heta huvuden!

118 kr

(23.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast torsdag, 06. april om du beställer senast måndag klockan 09:15.

Bara 4 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Uppfriskande
 • Vitaliserande
 • Med bergamot & mandarin
 • Vegan
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-amseef, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019620

Beskrivning

Den här uppfriskande aromatiska blandningen förtrollar med sin fruktigt soliga doft - speciellt när man behöver en liten boost. De 100% naturliga eteriska oljorna av citron, bergamot, mandarin och pepparmynta passar ihop perfekt och har en särskilt vitaliserande effekt.

Teman - Farfalla: Vara uppfriskad
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Citrusdofter
Ingredienser
 • Citron
 • Bergamott
 • Mandarin
 • Pepparmint
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Frågor & svar om farfalla Uppfriskande aromablandning citron

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Uppfriskande aromablandning citron

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: