farfalla Sov Gott Godnatt Presentset

Ge bort en välgörande kvällsritual

185 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 set

Leverans senast torsdag, 08. december om du beställer idag senast 07:00.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 1x Sov Gott Lavendel Kuddspray, 30 ml
 • 1x Ametist
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-setksam, Innehåll: 1 set, EAN: 7612534284189

Beskrivning

Ett presentset för kvällsritualen: en kuddspray och en ametist.

Produkttyper: Produktpaket, Aromaterapi
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad

Ingredienser (INCI)

 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
 2. från naturliga eteriska oljor

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om farfalla Sov Gott Godnatt Presentset

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Sov Gott Godnatt Presentset

Liknande produkter: