farfalla Rosengeranie Bourbon bio Grand Cru

För en harmonisk atmosfär

 • Blommig & varm doft
 • Avslappnade
 • Även lämplig för hudvård
 • 676 kr 752 kr -10%(1.352 kr / 100 ml)
 • Från 2 endast 639 kr / st. -15%

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 06. december: Beställ innan onsdag kl. 07:00.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxrosegbbgc50, Innehåll: 50 ml

EAN: 7612534014717

 • Blommig & varm doft
 • Avslappnade
 • Även lämplig för hudvård
5 ml: 107 kr (2.140 kr / 100 ml)
50 ml: 676 kr (1.352 kr / 100 ml)
från 2 639 kr (1.278 kr / 100 ml)

Beskrivning

Denna blommiga, vackra och mycket feminina doften stärker omedelbart kropp och själ. Samtidigt tålamodet upp och stärker ditt eget skydd. Sammantaget skapar denna doft en harmonisk atmosfär i rummet. Som ett tillsatsmedel till vård lugnar denna olja stressad, torr eller oren hud.

Användning:

 • För rumsdoft och för personlig aromvård.
 • Se specialistlitteraturen för användning i aromaterapi.

Tips: För att somna bättre: applicera 3 droppar olja på buken eller ländryggen och masseras in försiktigt.

Rabatt: 10% & mer
Teman - Farfalla: Livsglädje
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Pelargonium x asperum [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Rosengeranie Bourbon bio Grand Cru

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Rosengeranie Bourbon bio Grand Cru

9 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
15 (75%)
4 stjärnor
3 (15%)
3 stjärnor
1 (5%)
2 stjärnor
1 (5%)
1 Stjärnor
0 (0%)

20 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 9 recensioner tillgängliga på andra språk.