farfalla Mod och kraft aromablanding angelika

Vid rädsla och osäkerhet

111 kr

(22.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast tisdag, 30. augusti om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Ger inre styrka
 • Med rosmarin, grapefrukt och citron
 • Främjar självförtroende
 • Vegan

Artikelnr.: FAR-amlfmk, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019590

Beskrivning

Angelikaroten, även kallad kvanne, är en naturlig motivator och kraftgenerator. Aromablandningen stödjer de personer som är osäkra och känner sig oroliga. Med ytterligare eteriska oljor av rosmarin, grapefrukt och citron ger doftblandningen Angelika vitalitet och en stark vilja.

Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla

Ingredienser

 • Angelica Archangelica
 • Rosmarin
 • Grapefruit
 • Citron
 • Galbanum
 • bl.a.

Om doftblandningarna

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Mod och kraft aromablanding angelika

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Mod och kraft aromablanding angelika

3 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: