farfalla Ekologisk svartpeppar

Värmande doft för den kalla årstiden

118 kr

(23.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 03. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Kryddig & stimulerande
 • Idealisk för massage efter idrotten
 • Tröstar & skänker trygghet

Artikelnr.: FAR-xxpfefsb, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011037

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Ekologisk svartpeppar - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Ekologisk svartpeppar - 5 ml 118 kr (23.600 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 599 kr
Totalpris: 717 kr

Beskrivning

Peppar kommer ursprungligen från södra Indien, denna ekologiska kvalitet från Madagaskar. Doften är varm och kryddig. Den mycket stimulerande och aktiverande eteriska oljan är särskilt lämplig som en tillsats för värmande massage för idrottare och dansare. Den är tröstande, skyddande och ger en känsla av trygghet. Peppar är en typisk essens för den kalla vinter- och juletiden.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromavård. För användning inom aromterapi, konsultera facklitteratur!

Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Örter & kryddor
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Piper nigrum (black pepper)

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Ekologisk svartpeppar

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk svartpeppar

3,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (50%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: