farfalla Ekologisk blodapelsin

Också perfekt för julstämningen

77 kr

(7.700 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast onsdag, 01. juni om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Egenskaper och fördelar

 • Varm & fräsch fruktig doft
 • Ger en glad atmosfär
 • Harmoniserar & gör dig glad

Artikelnr.: FAR-xxblutd, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010948

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Ekologisk blodapelsin - 10 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Ekologisk blodapelsin - 10 ml 77 kr (7.700 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 564 kr
Totalpris: 641 kr

Beskrivning

Den underbara eteriska oljan kännetecknas av sin distinkta röda färg och doft. Doften är varm och fräsch och fruktig och har en avslappnande effekt på huvudet och sinnet. Det är också en av de klassiska adventsdofterna som barn älskar. Blodapelsin gör dig munter och glad, har en harmoniserande effekt och låter solen gå upp.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Obs: Se specialistlitteraturen för användning som aromaterapi.

Teman - Farfalla: Vara uppfriskad
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Citrusdofter
Certifikat: Austria Bio Garantie

Ingredienser (INCI)

 • Citrus sinensis ssp.sanguinella

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Ekologisk blodapelsin

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk blodapelsin

6 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
12 (63%)
4 stjärnor
6 (31%)
3 stjärnor
1 (5%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

19 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: