farfalla Doftblandning Sandelträ "Andas Lättare"

En härlig doft för den kalla vintersäsongen

133 kr

(26.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast måndag, 05. juni om du beställer idag senast 09:15.

Bara 9 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 100% naturliga, eteriska oljor
 • Varm & sammetslen doft
 • Harmoniserande effekt
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-ambgaw, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019545

Beskrivning

Denna doftblandning från farfalla har en varm doft av sandelträ och har en balanserande, avkopplande och stimulerande effekt på sinnet. Perfekt för de kalla vinterdagarna.

Teman - Farfalla: Håll dig frisk
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Träig
Ingredienser
 • Sandelträ
 • Thymian
 • Linalool
 • Eukalyptus
 • Tolu-Balsam
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Frågor & svar om farfalla Doftblandning Sandelträ "Andas Lättare"

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Doftblandning Sandelträ "Andas Lättare"

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: