benecos Kaolin Repair

Intensivvårdande med vit lera & kokosolja

49 kr

(9.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans onsdag, 14. juni

I lager från 09. juni

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Jämnar & slätar ut
 • Ren, silkeslen finish
 • Andas & vattengenomsläpplig
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: BEN-98050, Innehåll: 5 ml, EAN: 4260198098050

Beskrivning

Formulan för detta reparationsnagellack innehåller kaolin och naturlig kokosnötolja och erbjuder utjämnande intensivvårdande egenskaper som också andas och släpper igenom vatten. På så sätt är naglarna optimalt förberedda för manikyren och glänser med en ren, silkeslen finish.

För vem: Kvinnor, Män
Varumärken: benecos
Egenskaper: Vegan
PAO: 36 månader
Ingredienser (INCI)
 • Ethyl Acetate
 • Butyl Acetate
 • Nitrocellulose
 • Adipic Acid/ Neopentyl Glycol/ Trimellitic Anhydride Copolymer
 • Alcohol
 • Triethyl citrate
 • Stearalkonium Bentonite
 • Diacetone Alcohol
 • Kaolin
 • Maltol
 • Phosphoric Acid
 • Aluminum hydroxide
 • Triethoxycaprylylsilane
 • Pentaerythrityl Tetraisostearate
 • CI 77891 (Titanium Dioxide)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
 • P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd CO2, pulver eller skum. Använd inte vatten.
 • P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.
Naturkosmetika & Nagellack

Frågor & svar om benecos Kaolin Repair

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för benecos Kaolin Repair

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: