farfalla Ylang Ylang extra supérieur bio Grand Cru

För ett gott humör och sensualitet

 • Blommig & söt doft
 • Avkopplande och ger säkerhet
 • Perfekt för rumsdoft och kosmetika
 • 150 kr (3.000 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 06. december: Beställ idag innan 07:00.

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxylanebgc, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534014823

 • Blommig & söt doft
 • Avkopplande och ger säkerhet
 • Perfekt för rumsdoft och kosmetika

Beskrivning

Denna naturligt rena eteriska olja kan användas som en doft i rummet, parfym eller aromvård och kosmetika. De gyllene gula ylang ylangblommorna finns på Madagaskar och är kända för sina avkopplande och humörförbättrande egenskaper.

Rabatt: 10% & mer
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Blommig
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Cananga Odorata (Ylang Ylang) [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Ylang Ylang extra supérieur bio Grand Cru

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Ylang Ylang extra supérieur bio Grand Cru

3 kundrecensioner i alla språk

4,2 av 5 stjärnor
5 stjärnor
5 (50%)
4 stjärnor
4 (40%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
1 (10%)

10 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.