farfalla Organic Pine Vildsammling

Ger motståndskraft och beslutsamhet

 • Träig doft
 • Trevlig och luftrengörande
 • Frigör dina tankar
 • 80 kr (1.600 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 06. december: Beställ idag innan 07:00.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxzirbb5, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534012669

 • Träig doft
 • Trevlig och luftrengörande
 • Frigör dina tankar
5 ml: 80 kr (1.600 kr / 100 ml)
50 ml: 523 kr (1.046 kr / 100 ml)

Beskrivning

Den schweiziska cembratallen trivs i de högsta alpina regionerna och är därför extremt stark och hård. Denna eteriska olja erhålls från träavfall som är resultatet av stormskador och skogsunderhåll. Den har en luftrengörande och klargörande effekt som garanterar ett tydligt huvud. Schweizisk cembratall ökar också styrka, motståndskraft, beslutsamhet och mod. Perfekt för vintertid.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi.

Rabatt: 10% & mer, 20% & mer, 30% & mer
Teman - Farfalla: Vara skyddad
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikat: Austria Bio Garantie

Ingredienser (INCI)

 • pinus cembra [1]
 1. från kontrollerad biologisk vildsamling

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Organic Pine Vildsammling

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Pine Vildsammling

4 kundrecensioner i alla språk

3,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (60%)
4 stjärnor
1 (10%)
3 stjärnor
1 (10%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
2 (20%)

10 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.