farfalla Organic Pine Vildsammling

Ger motståndskraft och beslutsamhet

 • Träig doft
 • Trevlig och luftrengörande
 • Frigör dina tankar
 • 80 kr (1.600 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans torsdag, 15. april: Beställ innan måndag kl. 06:30.

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-xxzirbb5, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534012669

 • Träig doft
 • Trevlig och luftrengörande
 • Frigör dina tankar

Vår service från Ecco-Verde.seVår service från Ecco-Verde.se

 • Gratis frakt inom Sverige
  från 740 kr
 • Leverans med UPS Standard eller DHL Express
 • Gratis
  returer
 • PayPal
 • Klarna
 • Mastercard
 • VISA
 • American Express
 • Diners Club
 • JCB
 • MAESTRO

Beskrivning

Den schweiziska cembratallen trivs i de högsta alpina regionerna och är därför extremt stark och hård. Denna eteriska olja erhålls från träavfall som är resultatet av stormskador och skogsunderhåll. Den har en luftrengörande och klargörande effekt som garanterar ett tydligt huvud. Schweizisk cembratall ökar också styrka, motståndskraft, beslutsamhet och mod. Perfekt för vintertid.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Obs: Konsultera specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi.

Teman - Farfalla: Vara skyddad
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Certifikat: Austria Bio Garantie

Ingredienser (INCI)

 • pinus cembra [1]
 1. från kontrollerad biologisk vildsamling

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • p301+p310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare.
 • P321 - Särksild behandling (se... på etiketten).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Organic Pine Vildsammling

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

3,8 av 5 stjärnor
5 (55%)
1 (11%)
1 (11%)
0 (0%)
2 (22%)

9 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.