farfalla "Cuddle times" aromablandning iris

Ger varma stunder av njutning!

 • Skonsam blommig doft
 • 100% naturliga eteriska oljor
 • Vegan

 • Vegan
 • 109 kr (2.180 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans torsdag, 30. september: Beställ innan måndag kl. 07:00.

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-amgbkz, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534019569

 • Skonsam blommig doft
 • 100% naturliga eteriska oljor
 • Vegan

 • Vegan

Beskrivning

Denna doftblandning bjuder till gosiga moment och att skämma bort dig själv. Njut av doften av iris, vaniljextrakt, mimosa, mandarin, ros och sandelträ. Gör kropp och själ väl.

Teman - Farfalla: Trygghet
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Blommig

Ingredienser

 • Iris
 • Vanilj extrakt
 • Mimosa
 • Mandarin
 • Rose
 • Sandelträ
 • bl.a.

Om doftblandningarna

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla "Cuddle times" aromablandning iris

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla "Cuddle times" aromablandning iris

1 kundrecension i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (66%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (33%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.