Primavera Himalaya Tall Ekologisk, 5 ml

För mod och självförtroende

154 kr 182 kr -15%

(30.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast tisdag, 30. april om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

Bara 6 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Perfekt som aromvård
 • Bygga & stärka
 • Ger träig fräschör

Artikelnr.: PRIM-10532, Innehåll: 5 ml, EAN: 4086900105324

Beskrivning

Erhållen särskilt skonsamt från växtens gren och med hjälp av vattendestillation, erbjuder denna eteriska olja en stärkande, upplyftande doftbukett med friska, hartsartade toner. Ursprunget till tallen ligger i Buthan, vid foten av Himalaya, och med sin doftprofil anses den vara en sann raritet inom aromvård.

Användning: Blanda max 8 droppar med 50 ml ekologisk mandelolja från Primavera.

Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Fräsch, Hartsartad, Träig
Certifikater: Leaping Bunny, Vegan utan certifikat
Doftkaraktär: självsäker
Ingredienser (INCI)
 • Pinus Wallichiana [1]
 • Limonene [2]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
 2. från naturliga eteriska oljor
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Himalaya Tall Ekologisk

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder