farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

För en renad atmosfär

84 kr

(8.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast fredag, 02. juni om du beställer senast tisdag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Frisk, kamferliknande doft
 • Stärker, renar & aktiverar
 • Renar luften
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxeukagb, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010276

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk - 10 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
Eucalyptus Globulus ekologisk - 10 ml 84 kr (8.400 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 613 kr
Totalpris: 697 kr
Beskrivning

Denna olja är gjord av bladen från det blåbladiga eukalyptusträdet och är rik på 1,8-cineol. Det är en klassisk vinterolja som renar luften samt fräschar och piggar upp. Det är också för en av de traditionella bastuoljorna.

Användning:

 • Rumsdoft och personlig aromaterapi.

Tips: Insmörjning av bröstkorgen: Tillsätt 2 till 3 droppar Organic Eucalyptus Globulus till ekologisk jojoba och gnugga på bröstet och ryggen.

Obs:

 • Undvik under graviditeten.
 • Ej lämplig för nyfödda eller barn under 6 år.
 • Var försiktig när den används för barn som lider av andningsproblem.
 • Se litteratur för användning av aromaterapi.
Teman - Farfalla: Håll dig frisk
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Doftnoter: Eukalyptus
Ingredienser (INCI)
 • Eucalyptus Globulus [1]
 1. plockas i eko-certifierade skogar
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

13 kundrecensioner i alla språk

3,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
11 (37%)
4 stjärnor
11 (37%)
3 stjärnor
2 (6%)
2 stjärnor
1 (3%)
1 Stjärnor
4 (13%)

29 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 13 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: