farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

För en renad atmosfär

77 kr

(7.700 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

Leverans senast onsdag, 01. juni om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Egenskaper och fördelar

 • Frisk, kamferliknande doft
 • Stärker, renar & aktiverar
 • Renar luften
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-xxeukagb, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534010276

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk - 10 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
Eucalyptus Globulus ekologisk - 10 ml 77 kr (7.700 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 564 kr
Totalpris: 641 kr

Beskrivning

Denna olja är gjord av bladen från det blåbladiga eukalyptusträdet och är rik på 1,8-cineol. Det är en klassisk vinterolja som renar luften samt fräschar och piggar upp. Det är också för en av de traditionella bastuoljorna.

Användning:

 • Rumsdoft och personlig aromaterapi.

Tips: Insmörjning av bröstkorgen: Tillsätt 2 till 3 droppar Organic Eucalyptus Globulus till ekologisk jojoba och gnugga på bröstet och ryggen.

Obs:

 • Undvik under graviditeten.
 • Ej lämplig för nyfödda eller barn under 6 år.
 • Var försiktig när den används för barn som lider av andningsproblem.
 • Se litteratur för användning av aromaterapi.
Teman - Farfalla: Vara frisk
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Örter & kryddor, Eukalyptus

Ingredienser (INCI)

 • Eucalyptus Globulus [1]
 1. från kontrollerad biologisk vildsamling

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Eucalyptus Globulus ekologisk

13 kundrecensioner i alla språk

3,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
11 (39%)
4 stjärnor
10 (35%)
3 stjärnor
2 (7%)
2 stjärnor
1 (3%)
1 Stjärnor
4 (14%)

28 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 13 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: