Essentiq Lemon & Peach Diffuser, 250 ml

Medelhavsdoft för ditt hem

301 kr

(1.204 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 250 ml

Leverans senast fredag, 28. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Citrus och fruktig
 • Träig i basnoten
 • För mer än 3 månader
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: ESS-8104, Innehåll: 250 ml, EAN: 3830059800316

Beskrivning

Huvudnoten förför dig till Medelhavet med friskheten av citrusträd, bergamot, citron och sötman av mogna persikor. Hjärtnoten tar dig till blommande lavendel- och rosmarinfält i Provence. Slutligen, om du stänger dina ögon, hittar du dig själv i djupet av en cederskog med basnoten.

Högkoncentrerad rumsdoft. Innehållet varar i mer än 3 månader.

Användning:

 • Byt ut korkproppen på flaskan med träförslutningen och sätt in några rottingpinnar i rumsdoften.
 • För att intensifiera doften kan du ta ut pinnarna ur flaskan och sätta in dem upp och ner igen.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Pinnarna är gjorda av naturlig och oblekt rotting; träförslutningen är certifierat hållbart skogsbruk.

Doftpyramid:

 • Toppnoteringar: citron, persika, bergamot
 • Hjärtnot: lavendel, rosmarin
 • Basnot: cederträ

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Essentiq
Egenskaper: Vegan, Plastfri
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser
 • 82 Procent Alkohol
 • 3 Procent Vatten
 • Parfum (Fragrance)
 • Limonene
 • Orange Oil
 • alpha-Pinene
 • Eukalyptusolja
 • Citronolja
 • Rospelargon olja
 • Litsea olja
 • Citronella olja
 • Spearmintolja
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Vad är en doftpyramid?

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Essentiq Lemon & Peach Diffuser

6 kundrecensioner i alla språk

3,4 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (37%)
4 stjärnor
2 (12%)
3 stjärnor
4 (25%)
2 stjärnor
1 (6%)
1 Stjärnor
3 (18%)

16 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder