TAOASIS Baldini Ekologiska Doftpinnar Yoga

För balans och lugn

Ny!

158 kr

(3.160 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 50 ml

Leverans senast fredag, 15. december om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 1x EKO Doft Yoga, 50 ml
 • 3x bambupinnar
 • Med träiga citrusnoter

Artikelnr.: XBV-TAO-1110564, Innehåll: 50 ml, EAN: 4025121110564

Beskrivning

Den fräscha, naturliga blandningen med oljor av grapefrukt, patchouli och sandelträ sätter dig i rätt stämning inför ditt yogapass och följer dig även under det med en klar, balanserad doft. Den harmoniska doften är också lämplig för att klargöra och fräscha upp inomhusutrymmen som vardagsrummet eller garderoben.

Användning:

 • Sätt in i pinnarna i det perforerade plastskiktet.
 • Därefter frigörs doften i rummet genom pinnarna.
 • Vänd på pinnarna vid behov eller för att intensifiera doften.
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: TAOASIS
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Träig, Citrus/citrusaktig
Certifikater: Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic
Förpackningstyp: Glas
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol Denat
 • parfume
 • Limonene
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzylsalicylat
 • Citral
 • Citronellol
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • p301+p310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare.
 • P302+P334 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Information från tillverkaren

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TAOASIS Baldini Ekologiska Doftpinnar Yoga

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: