TAOASIS Baldini Ekologisk Rumsspray Glädje

Fräsch doft med inslag av citrusfrukter

118 kr

(2.360 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 50 ml

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Rumsdoft
 • 100% naturlig
 • Med citron, grapefrukt & apelsin

Artikelnr.: XBV-TAO-1082427, Innehåll: 50 ml, EAN: 4025121082427

Beskrivning

Hämta hem naturens fräschör med denna uppiggande rumsspray, som har en blandning av citron-, grapefrukt- och apelsinoljor. Den aktiverande doften av citrusfrukter skapar en känsla av energi och lätthet i luften, så att rummet känns uppfriskande och fräscht.

Användning:

 • 1-2 pumpar räcker för att en behaglig doft ska utvecklas i rummet.

Hänvisning: Skydda från direkt solljus.

Konsistens/Doseringsform: Spray
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: TAOASIS
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Fräsch, Träig, Citrus/citrusaktig
Certifikater: Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU:s ekomärkning
Förpackningstyp: Sprayflaska / Spray
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol Denat
 • parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Information från tillverkaren

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TAOASIS Baldini Ekologisk Rumsspray Glädje

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder