farfalla Organic Eucalyptus Radiata

Aktiverande eterisk olja

86 kr

(17.200 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast torsdag, 05. oktober om du beställer senast måndag klockan 09:30.

Bara 2 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Trevligt färsk doft
 • Stärker och främjar koncentration
 • Också perfekt som vinter- eller bastuolja

Artikelnr.: FAR-xxeukarb5, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534012515

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Organic Eucalyptus Radiata - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Organic Eucalyptus Radiata - 5 ml 86 kr (17.200 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 632 kr
Totalpris: 718 kr
Beskrivning

Den eteriska oljan från Eucalyptus radiata är något mildare och tolereras bättre än Eucalyptus globulus. Detta eftersom den huvudsakligen består av 1-8-1,8-cineol och a-terpineol ocj inte innehåller några monoterpenketoner. Denna eukalyptusolja är också en typisk olja för den kalla säsongen och är perfekt för användning i bastun. Det är populärt för dess uppfriskande, vitaliserande och koncentrationsfrämjande effekter.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Tips:

 • Se specialistlitteraturen för användning i aromaterapi.
 • Undvik under graviditeten!
 • Inte lämplig för spädbarn och barn under 6 år.
 • Försiktig hos barn med spastiska luftvägssjukdomar
Teman - Farfalla: Håll dig frisk
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Doftnoter: Eukalyptus
Certifikater: ECOCERT
Ingredienser (INCI)
 • Eucalyptus Radiata
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säkerhetsanvisning
Tillbehör

Frågor & svar om farfalla Organic Eucalyptus Radiata

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Eucalyptus Radiata

3 kundrecensioner i alla språk

4,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
8 (53%)
4 stjärnor
5 (33%)
3 stjärnor
1 (6%)
2 stjärnor
1 (6%)
1 Stjärnor
0 (0%)

15 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter: