farfalla Organic Eucalyptus Radiata

Aktiverande eterisk olja

77 kr

(15.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast onsdag, 01. juni om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Egenskaper och fördelar

 • Trevligt färsk doft
 • Stärker och främjar koncentration
 • Också perfekt som vinter- eller bastuolja

Artikelnr.: FAR-xxeukarb5, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534012515

Ofta köpt tillsammans med farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit

farfalla Organic Eucalyptus Radiata - 5 ml farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit - 1 st.
farfalla Organic Eucalyptus Radiata - 5 ml 77 kr (15.400 kr / l)
farfalla Aroma Nebulisator Cube Vit 564 kr
Totalpris: 641 kr

Beskrivning

Den eteriska oljan från Eucalyptus radiata är något mildare och tolereras bättre än Eucalyptus globulus. Detta eftersom den huvudsakligen består av 1-8-1,8-cineol och a-terpineol ocj inte innehåller några monoterpenketoner. Denna eukalyptusolja är också en typisk olja för den kalla säsongen och är perfekt för användning i bastun. Det är populärt för dess uppfriskande, vitaliserande och koncentrationsfrämjande effekter.

Användning: För rumsdoft och för personlig aromvård.

Tips:

 • Se specialistlitteraturen för användning i aromaterapi.
 • Undvik under graviditeten!
 • Inte lämplig för spädbarn och barn under 6 år.
 • Försiktig hos barn med spastiska luftvägssjukdomar
Teman - Farfalla: Vara frisk
Produkttyper: Eteriska oljor
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan
Dofter : Örter & kryddor, Eukalyptus
Certifikat: ECOCERT

Ingredienser (INCI)

 • Eucalyptus Radiata

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Organic Eucalyptus Radiata

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Organic Eucalyptus Radiata

2 kundrecensioner i alla språk

4,1 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (36%)
4 stjärnor
5 (45%)
3 stjärnor
1 (9%)
2 stjärnor
1 (9%)
1 Stjärnor
0 (0%)

11 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: